Waardeoverdracht

Veelgestelde vragen bij de offerte

​U kunt het pensioen dat u bij andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd, meenemen naar PFZW. Dit noemen we waardeoverdracht.

U heeft hiervoor een offerte gekregen. Op deze pagina vindt u antwoord op veelgestelde vragen over waardeoverdracht en de offerte, ingedeeld in 3 thema’s.​

1. Ik heb vragen over de offerte

In de offerte voor waardeoverdracht staat veel informatie. Toch kunnen wij het ons voorstellen dat u meer wilt weten over hoe waardeoverdracht werkt, wat de bedragen betekenen en wat nu kunt doen. Daarvoor kunt u bij onderstaande vragen en antwoorden terecht.

Waarom krijg ik nu pas een offerte?

​Waardeoverdracht mag alleen als beide pensioenuitvoerders genoeg geld hebben. Anders gezegd: de beleidsdekkingsgraad moet meer dan 100% zijn. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 100%, kunt u wel waardeoverdracht aanvragen. U krijgt alleen pas een offerte zodra de dekkingsgraad boven 100% is.

 

Ik heb meerdere keren waardeoverdracht aangevraagd, maar heb niet van alle een offerte gekregen. Hoe kan dat?

Om u een offerte te kunnen sturen, hebben wij informatie nodig van uw oude pensioenuitvoerder. De ene pensioenuitvoerder stuurt sneller deze informatie dan de andere. Wij weten niet wanneer we deze informatie ontvangen. We hopen op een snelle reactie, maar het kan een paar weken duren en soms zelfs een paar maanden.

Ik bouw geen pensioen meer op bij PFZW. Waarom heb ik toch een offerte gekregen?

U heeft waardeoverdracht aangevraagd toen u nog pensioen bij PFZW opbouwde. U mag daardoor zolang u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, waardeoverdracht doen.​

De lay-out van pagina 3 en 4 van de offerte is onoverzichtelijk. Hoe kan dit?

​​Onze excuses hiervoor. Dit is vaak het geval als de gegevensuitwisseling tussen uw oude pensioenuitvoerder en PFZW plaatsvindt via elektronische berichten. De informatie wordt vervolgens automatisch in de brief geplaatst. Op dit moment is het helaas niet mogelijk de automatische lay-out van de brief aan te passen, maar we werken aan een oplossing.

Zijn de bedragen in de offerte bruto of netto?

​In de offerte staan bruto jaarbedragen.

Hoe wordt mijn waardeoverdracht berekend?

​​Uw pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder wordt omgerekend naar een totaalbedrag. Dit is het bedrag dat wordt overgedragen naar PFZW als u akkoord gaat met de waardeoverdracht. PFZW neemt dit hele bedrag over en rekent uit hoeveel pensioen u daarvoor terugkrijgt in de PFZW-regeling. Hoeveel dat is, ziet u in de offerte.

Wat moet ik terugsturen om akkoord te gaan met de waardeoverdracht?

Bij de offerte vindt u de bijlage Verzoek tot waardeoverdracht. Stuur deze binnen twee maanden na de offertedatum getekend naar ons terug. Het retouradres vindt u op het verzoek.

Moet mijn partner toestemming geven voor waardeoverdracht?

Alleen als u bij uw oude pensioenuitvoerder partnerpensioen (ook wel nabestaandenpensioen genoemd) heeft opgebouwd, moet uw partner toestemming geven voor de waardeoverdracht hiervan. Als uw partner dit niet doet, blijft het partnerpensioen achter bij uw oude pensioenuitvoerder. Stuurt u het Verzoek tot waardeoverdracht zonder handtekening van uw partner terug, dan vragen wij deze handtekening nog een keer op.

Let op! Als u ervoor kiest uw partnerpensioen niet over te dragen, krijgt u minder pensioen terug bij PFZW. Een deel van uw pensioen blijft immers achter bij uw oude pensioenuitvoerder.

Ik heb meer bedenktijd nodig dan de genoemde 2 maanden. Kan dat?

​Uitstel is niet mogelijk. Na twee maanden vervalt het recht op waardeoverdracht. In de offerte wordt de wettelijke termijn van twee maanden genoemd.

Kan ik opnieuw een offerte aanvragen?

​Het heeft geen zin opnieuw een offerte aan te vragen. Deze worden door ons afgewezen. Dus ook als u niet kiest voor waardeoverdracht naar PFZW, is dit een definitieve keuze.

 

2. Ik wil weten of waardeoverdracht een verstandige keuze is

Of waardeoverdracht voor u een verstandige keuze is, ​hangt af van uw persoonlijke situatie en beide pensioenregelingen. PFZW kan niet voor u bepalen of het verstandig is waardeoverdracht te doen en mag daarover geen advies geven. Wel kunt u bij de keuze voor of tegen waardeoverdracht letten op het onderstaande.

Is er verschil in de pensioenleeftijd bij beide regelingen?

Bij PFZW gaat uw pensioen standaard in op de AOW-leeftijd. Vergelijk dit met de pensioenleeftijd bij uw oude pensioenuitvoerder.

Kunt u uw pensioen eerder of later laten ingaan in beide regelingen?

​U kunt uw pensioen van PFZW eerder of later laten ingaan. Gaat u eerder met pensioen, dan wordt uw pensioenbedrag lager. Gaat u later met pensioen, dan wordt uw pensioenbedrag hoger. Vergelijk dit met de mogelijkheden bij uw oude pensioenuitvoerder.​

Hoe is het partnerpensioen geregeld in beide regelingen?

Het partnerpensioen (ook wel nabestaandenpensioen genoemd) van PFZW is voor de helft opgebouwd en voor de helft op risicobasis verzekerd. Dat betekent het volgende:

  • Uw partner krijgt bij uw overlijden altijd het opgebouwde deel van het partnerpensioen.
  • Uw partner krijgt het partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd alleen als u overlijdt als er pensioenpremie wordt betaald.

In de brief staat alleen het opgebouwde partnerpensioen. Dat krijgt uw partner dus altijd. Overlijdt u op het moment dat u pensioenpremie betaalt? Dan krijgt uw partner ook het deel van het partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd. Heeft u geen partner of heeft uw partner zelf al een goed pensioen? Dan kunt u, als u met pensioen gaat, het partnerpensioen gebruiken voor een hoger pensioen voor uzelf. Andersom kan ook: u kunt ook een deel van uw eigen pensioen gebruiken voor meer partnerpensioen. Vergelijk dit met de mogelijkheden bij uw oude pensioenuitvoerder.

Is er een verschil in de jaarlijkse verhoging (indexatie) van het pensioen?

​Bij Groeit uw pensioen? leest u hoe PFZW de pensioenen in de afgelopen 5 jaar heeft verhoogd. Vergelijk dit met de situatie bij uw andere pensioenuitvoerder.

Is uw vorige regeling een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering wil zeggen dat uw pensioengeld wordt belegd. Als dit belegde geld winst oplevert, wordt uw pensioen hoger. Levert het verlies op, dan wordt uw pensioen lager. De collectieve regeling van PFZW is geen beleggingsverzekering.

Vindt u het belangrijk dat al uw pensioen bij elkaar staat?

​Een voordeel van waardeoverdracht is dat het pensioen niet versnipperd raakt over verschillende pensioenuitvoerders. Zo krijgt u een beter overzicht van hoeveel pensioen u in de toekomst kunt verwachten.

 

3. Ik wil weten hoe waardeoverdracht werkt

Aan waardeoverdracht zijn regels verbonden. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gebeurt er als ik mijn getekende Verzoek tot waardeoverdracht naar jullie opstuur?

​PFZW stuurt u een bevestiging van ontvangst. Wij vragen aan uw oude pensioenuitvoerder om de overdrachtswaarde aan ons over te maken. De termijn waarop dit gebeurt, verschilt. Meestal is dit ongeveer een maand. Zodra de waardeoverdracht is afgerond (uw oude pensioenuitvoerder heeft betaald), ontvangt u een definitieve bevestiging.

Wat gebeurt er met mijn waardeoverdracht als de beleidsdekkingsgraad van PFZW onder de 100% daalt?

​Als u een offerte heeft gekregen en u stuurt op tijd uw Verzoek tot waardeoverdracht terug, voeren wij de waardeoverdracht uit. Ook als onze beleidsdekkingsgraad in de tussentijd onder de 100% is gekomen.

Moet ik betalen voor waardeoverdracht?

​Nee, PFZW brengt geen kosten in rekening voor waardeoverdracht.

Wat gebeurt er als ik niet kies voor waardeoverdracht?

​Kiest u niet voor waardeoverdracht, dan blijft het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw vorige pensioenuitvoerder staan. U krijgt uw pensioen dan later van verschillende pensioenuitvoerders. Het heeft geen zin om bij PFZW opnieuw een offerte aan te vragen. Deze worden door ons afgewezen. Dus ook als u niet kiest voor waardeoverdracht naar PFZW, is dit een definitieve keuze.

Kan ik nog terugkomen op mijn gemaakte keuze?

​Nee, u kunt waardeoverdracht niet meer terugdraaien. Dus: heeft u het Verzoek tot waardeoverdracht getekend aan ons opgestuurd, dan is uw keuze voor waardeoverdracht definitief. Andersom geldt ook: als u niet kiest voor waardeoverdracht of als u te laat bent met reageren, is dit definitief. Het heeft dan geen zin om bij PFZW opnieuw een offerte aan te vragen.