Checklist waardeoverdracht naar PFZW

Bekijk wat belangrijk is voor uw pensioen

Dit moet het eerste webpart zijn in de "Primaire webpart zone" (WebPartZoneIndex=0)

Geen pensioenregeling is hetzelfde. In deze checklist ziet u waar u op kunt letten bij het beoordelen van de opgave voor uw waardeoverdracht. U heeft 2 maanden de tijd om de opgave ondertekend terug te sturen.

1. Wat is er voor uw partner geregeld?

U ziet in de opgave dat uw partner pensioen krijgt bij uw overlijden. Eenzelfde bedrag komt er bij PFZW bij als risicodeel als u overlijdt terwijl u nog premie betaalt. Bekijk hoe partnerpensioen bij PFZW is geregeld. Hier kunt u op letten:

  • Sommige pensioenuitvoerders bieden geen partnerpensioen.
  • De hoogte van het partnerpensioen kan per regeling afwijken als u het bedrag bekijkt bij overlijden vóór of na de AOW-leeftijd.

1. Geen partner, toch partnerpensioen

Als u geen partner heeft, bouwt u bij PFZW toch partnerpensioen op. In de opgave ziet u het partnerpensioen staan. U kunt partnerpensioen van PFZW als extra pensioen gebruiken voor uzelf. Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.

2. Wanneer wilt u met pensioen?

De pensioenleeftijd kan verschillend zijn per regeling. Bij PFZW gaat uw pensioen standaard in op de AOW-leeftijd. Uw AOW-leeftijd kunt u niet kiezen. Het pensioen van PFZW kunt u wel eerder of later in laten gaan. Bekijk de keuzes die u bij PFZW heeft en vergelijk deze met de mogelijkheden bij uw vorige pensioenfonds.

3. Is uw vorige regeling een beleggingsverzekering?

Het bedrag in de opgave kan bij een beleggingsverzekering hoger of lager zijn dan het bedrag dat uiteindelijk naar PFZW wordt overgedragen. U gaat daarmee akkoord als u de opgave ondertekent.
PFZW is geen beleggingsverzekering waarbij de hoogte van uw pensioen direct afhankelijk is van beleggingsresultaten. PFZW belegt wel een deel van uw premie.

4. Is er jaarlijks een verhoging van het pensioen (indexatie)?

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. Bekijk of uw vorige pensioenfonds uw pensioen laat meegroeien met de stijgende prijzen. Dat heet indexatie. PFZW heeft de pensioenen niet verhoogd in 2019, omdat de financiële positie niet goed genoeg was.