Waardeoverdracht kleine pensioenen

Automatische waardeoverdracht door PFZW

Heeft u meerdere banen gehad? Dan heeft u vaak diverse (kleine) pensioenpotjes. De regels voor deze kleine pensioenpotjes zijn per 1 januari 2019 veranderd.

Als u vaak van baan wisselt, is het mogelijk dat u veel kleine pensioenpotjes bij verschillende pensioenfondsen heeft. Op grond van de nieuwe wet zijn er een aantal dingen veranderd rondom kleine en heel kleine pensioenen. De administratiekosten voor deze (heel) kleine pensioenen zijn namelijk erg hoog.

Heeft u een klein pensioen (tussen € 2,01 en € 484,09 bruto per jaar)?

En bouwt u nu geen pensioen meer op bij PFZW? Dan wordt uw pensioen automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenfonds. Uw PFZW-pensioen wordt dan samengevoegd met het pensioen dat u nu opbouwt bij een andere pensioenuitvoerder. Hierdoor behoudt u uw pensioen en is het over minder verschillende potjes verdeeld.

Heeft u nog geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan bewaart PFZW uw pensioen, totdat er een nieuwe uitvoerder bekend is waar wij uw pensioen naar kunnen overmaken.

Heeft u een heel klein pensioen (tot en met € 2 bruto per jaar)?
En bouwt u nu geen pensioen meer op bij PFZW?

Pensioenen van € 2 bruto per jaar of lager, vervallen sinds 1 januari 2019 automatisch. PFZW mag deze pensioenen van € 2 bruto per jaar of lager niet meer aan u uitbetalen.