Waardeoverdracht klein pensioen

Pensioenfondsen mogen automatisch overdragen

Heeft u meerdere banen gehad? Dan heeft u misschien bij verschillende pensioenuitvoerders een klein pensioen opgebouwd. Pensioenfondsen mogen kleine pensioenen zonder uw toestemming overdragen naar PFZW. Bekijk of dat voor u van toepassing is.

Pensioenfondsen mogen automatisch waardeoverdracht doen voor kleine pensioenen. Dat gebeurt op grond van een wet die 1 januari 2019 inging. Een klein pensioen bedraagt € 484,09 bruto per jaar in 2019 (€ 471,11 in 2018).

Bekijk of u een klein pensioen heeft

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u waar u pensioen heeft opgebouwd en u ziet of u een of meerdere kleine pensioenen heeft. U logt eerst veilig in met uw DigiD.

Hoe werkt automatische waardeoverdracht?

Als uw vorige pensioenuitvoerder uw kleine pensioen overdraagt aan PFZW, hoeft u niets te doen. U kunt contact opnemen met uw vorige pensioenuitvoerder of automatische waardeoverdracht gebeurt.

Is er geen automatische waardeoverdracht?

Als uw vorige pensioenuitvoerder geen automatische waardeoverdracht doet, kunt u zelf waardeoverdracht aanvragen. Dat doet u bij uw vorige pensioenuitvoerder.

PFZW draagt kleine pensioenen automatisch over

Als PFZW uw vorige pensioenfonds is, dragen wij de waarde van uw kleine pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Bekijk het besluit van PFZW.