Waardeoverdracht

Hoe werkt waardeoverdracht en is het verstandig?

​U kunt het pensioen dat u bij andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd, meenemen naar PFZW. Dit heet waardeoverdracht en u vraagt dit aan bij PFZW. Als u pensioen van PFZW wilt overdragen naar een ander pensioenfonds, regelt u dit bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Waardeoverdracht kan alleen bij een dekkingsgraad van meer dan 100%

Waardeoverdracht is alleen mogelijk als de dekkingsgraad van beide pensioenfondsen meer dan 100% is. De dekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van een pensioenfonds weer. De dekkingsgraad van PFZW is op dit moment lager dan 100%. U kunt u wel waardeoverdracht aanvragen. U krijgt alleen pas een offerte zodra de dekkingsgraad boven 100% is. Bekijk de dekkingsgraad van PFZW.

Let op: Pensioenfondsen mogen kleine pensioenen overdragen naar PFZW zonder uw toestemming. U hoeft dan niet zelf waardeoverdracht aan te vragen.

Hoe werkt waardeoverdracht?

Waardeoverdacht bestaat uit de volgende stappen:

 1. Controleer of u in aanmerking komt voor waardeoverdracht.
 2. Maak de afweging of waardeoverdracht voor u verstandig is.
 3. Vraag een offerte voor waardeoverdracht aan.
 4. U ontvangt per post een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 5. U ontvangt de offerte per post, dit kan een aantal weken tot maanden duren.
 6. Maak uw keuze tot wel of niet overdragen op basis van de offerte.
 7. Uw keuze wordt door ons verwerkt.
   

​Is waardeoverdracht een verstandige keuze?

Of waardeoverdracht verstandig is, hangt af van uw persoonlijke situatie en beide pensioenregelingen. PFZW kan niet voor u bepalen of het verstandig is om waardeoverdracht te doen en mag daarover geen advies geven.​ Bij de keuze voor of tegen waardeoverdracht, kunt u letten op het onderstaande.​​​

Is er verschil in de pensioenleeftijd bij beide regelingen?

Bij PFZW gaat uw pensioen standaard in op de AOW-leeftijd. Vergelijk dit met de pensioenleeftijd bij uw oude pensioenuitvoerder.

Kunt u uw pensioen eerder of later laten ingaan in beide regelingen?

​U kunt uw pensioen van PFZW eerder of later laten ingaan. Gaat u eerder met pensioen, dan wordt uw pensioenbedrag lager. Gaat u later met pensioen, dan wordt uw pensioenbedrag hoger. Vergelijk dit met de mogelijkheden bij uw oude pensioenuitvoerder.​

Hoe is het partnerpensioen geregeld in beide regelingen?

Het partnerpensioen (ook wel nabestaandenpensioen genoemd) van PFZW is voor de helft opgebouwd en voor de helft op risicobasis verzekerd. Dat betekent het volgende:

 • Uw partner krijgt bij uw overlijden altijd het opgebouwde deel van het partnerpensioen.
 • Uw partner krijgt het partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd alleen als u overlijdt als er pensioenpremie wordt betaald.

In de brief staat alleen het opgebouwde partnerpensioen. Dat krijgt uw partner dus altijd. Overlijdt u op het moment dat u pensioenpremie betaalt? Dan krijgt uw partner ook het deel van het partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd. Heeft u geen partner of heeft uw partner zelf al een goed pensioen? Dan kunt u, als u met pensioen gaat, het partnerpensioen gebruiken voor een hoger pensioen voor uzelf. Andersom kan ook: u kunt ook een deel van uw eigen pensioen gebruiken voor meer partnerpensioen. Vergelijk dit met de mogelijkheden bij uw oude pensioenuitvoerder.

Is er een verschil in de jaarlijkse verhoging (indexatie) van het pensioen?

​Bij Groeit uw pensioen? leest u hoe PFZW de pensioenen in de afgelopen 5 jaar heeft verhoogd. Vergelijk dit met de situatie bij uw andere pensioenuitvoerder.

Is uw vorige regeling een beleggingsverzekering?

Een beleggingsverzekering wil zeggen dat uw pensioengeld wordt belegd. Als dit belegde geld winst oplevert, wordt uw pensioen hoger. Levert het verlies op, dan wordt uw pensioen lager. De collectieve regeling van PFZW is geen beleggingsverzekering.

Vindt u het belangrijk dat al uw pensioen bij elkaar staat?

​Een voordeel van waardeoverdracht is dat het pensioen niet versnipperd raakt over verschillende pensioenuitvoerders. Zo krijgt u een beter overzicht van hoeveel pensioen u in de toekomst kunt verwachten.

 

Veelgestelde vragen

Kom ik in aanmerking voor waardeoverdracht?

​Door een paar vragen te beantwoorden weet u snel of u in aanmerking komt voor waardeoverdracht.

> Controleer of u in aanmerking komt

Wanneer krijg ik een offerte, hoe lang duurt het?

​Waardeoverdracht mag alleen als beide pensioenuitvoerders genoeg geld hebben. Anders gezegd: de beleidsdekkingsgraad moet meer dan 100% zijn. Bekijk de beleidsdekkingsgraad van PFZW. Waardeoverdracht kan soms lang duren omdat we eerst uw gegevens door moeten krijgen van uw andere pensioenuitoverder of -verzekeraar. We zijn afhankelijk van die gegevens om de offerte te kunnen maken.​​

Wat is de beleidsdekkingsgraad en wat heeft het met waardeoverdacht te maken?

​Wat is de beleidsdekkingsgraad?
De financiële gezondheid van een pensioenfonds wordt weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen het vermogen van PFZW en alle pensioenen die we moeten betalen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Wat heeft dat met waardeoverdracht te maken?
Waardeoverdracht mag alleen als beide pensioenuitvoerders genoeg geld hebben. Anders gezegd: de beleidsdekkingsgraad van beiden moet meer dan 100% zijn. Als de beleidsdekkingsgraad van PFZW onder de 100% is, en u had een aanvraag ingediend, krijgt u pas een offerte zodra waardeoverdracht weer is toegestaan.

Hoe wordt mijn waardeoverdracht berekend?

Uw pensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder wordt omgerekend naar een totaalbedrag. Dit is het bedrag dat wordt overgedragen naar PFZW als u akkoord gaat met de waardeoverdracht. PFZW neemt dit hele bedrag over en rekent uit hoeveel pensioen u daarvoor terugkrijgt in de PFZW-regeling. Hoeveel dat is, ziet u in de offerte.

Kan ik opnieuw een offerte aanvragen?

​Het heeft geen zin om opnieuw een offerte aan te vragen. Deze worden door ons afgewezen. Dus ook als u niet kiest voor waardeoverdracht naar PFZW, is dit een definitieve keuze.

Moet ik betalen voor waardeoverdracht?

​ Nee, PFZW brengt geen kosten in rekening voor waardeoverdracht.

Ik krijg zomaar een offerte, waar komt die vandaan?

Het kan zijn dat u een offerte ontvangt omdat u die heeft aangevraagd terwijl de beleidsdekkingsgraad in die tijd onder de 100% lag. Als de beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% uitkomt, verwerken we alle aanvragen. Hierdoor kan het voorkomen dat u jaren geleden een offerte heeft aangevraagd, maar hier nu pas een brief over krijgt.

Wilt u van de overdracht afzien? Dan hoeft u niets te doen.

Wilt u de overdracht laten plaatsvinden? Neem dan contact met ons op.​​

​​ ​​​​​​​