Waar gaat mijn premie naartoe?

In de pensioenkluis

​Voor uw pensioen betaalt u - samen met uw werkgever - premie. Voor de premie die u betaalt, krijgt u pensioenopbouw terug.

In de meeste arbeidscontracten is het zo geregeld dat de werkgever meebetaalt. De pensioenregeling is dan een arbeidsvoorwaarde. Net zoals bijvoorbeeld vakantiedagen, vakantiegeld en een dertiende maand. In de sector zorg en welzijn is het zelfs een verplichte arbeidsvoorwaarde.

Hoeveel de werkgever betaalt en hoeveel de werknemer, verschilt per branche. Soms betalen ze ieder de helft, maar de verdeling kan ook anders zijn.

De grote pensioenkluis

De premies van alle deelnemers aan een pensioenregeling komen allemaal bij elkaar. Zo kunnen enorme bedragen ontstaan. Maar er is dan ook veel geld nodig om iedereen straks een goed pensioen te kunnen betalen.

Het geld uit die grote 'pensioenkluis' is nodig voor:

  1. De kosten die gemaakt worden om alles rond het pensioen te regelen.
  2. De pensioenen van mensen die al met pensioen zijn.
  3. Beleggingen, zodat er in de toekomst ook genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen uitbetalen.