Het pensioenakkoord

De belangrijkste punten en gevolgen voor u

​Politiek, werkgevers en vakbonden bereikten in juni 2019 een akkoord over een nieuw pensioenstelstel.

 

Een akkoord en toch misschien verlagen?

In het akkoord staan onder andere afspraken die de pensioenen makkelijker laten meebewegen met de economie. Toch is de kans op verlagen van de pensioenen sinds het sluiten van het akkoord een stuk groter geworden.

 

De rente is extreem laag en de overheid heeft de regels voor pensioenfondsen aangescherpt. Als de actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 onder de 94% is, moet PFZW de pensioenen verlagen en de premie verhogen. Deze regels staan los van het pensioenakkoord.

Het pensioenakkoord

Sommige afspraken uit het akkoord zijn duidelijk, andere moeten nog verder worden uitgewerkt. Een speciale stuurgroep gaat daarmee aan de slag. Zodra er nieuws is, ziet u dat op deze pagina.

Nieuwe AOW-leeftijden op MijnPFZW

MijnPFZW is bijgewerkt met de nieuwe AOW-leeftijden volgens het pensioenakkoord. Op MijnPFZW kunt u zien wat dit voor u betekent. Log in met uw DigiD.

 

Belangrijke punten uit het pensioenakkoord

AOW-leeftijd stijgt minder snel

​De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog. In 2020 en 2021 blijft die op de huidige leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. Vervolgens stijgt de leeftijd in 2022 naar 66 jaar en 7 maanden en in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden. Vanaf 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar. Daarna komen er 8 maanden bij voor elk jaar dat we langer leven. In de oude situatie zou de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar zijn gestegen. De afspraken over de AOW-leeftijd gaan in per 1 januari 2020.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank berekent u uw nieuwe AOW-leeftijd.

Minder reserves voor pensioenfondsen

Het voorstel is dat pensioenfondsen minder reserves (buffers) aan moeten houden. Hierdoor kunnen bij voldoende rendement de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw sneller omhoog. Tegelijkertijd betekent dit dat als het economisch tegenzit, de pensioenen sneller omlaag gaan. Het pensioen gaat dus meer met de markt meebewegen en wordt daardoor minder zeker. Tot nu toe moest PFZW de pensioenen verlagen bij een dekkingsgraad lager dan 104%. In aanloop naar de nieuwe afspraken ligt die grens lager, op 100%.​

Leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw

Het voorstel is dat de opbouw van pensioen leeftijdsafhankelijk wordt. Dat betekent dat jongeren per ingelegde euro meer pensioen gaan opbouwen dan oudere deelnemers. Nu bouwt iedereen dezelfde rechten op. Hierdoor ontstaat een gat in de pensioenopbouw van mensen vanaf 40 jaar. Elk fonds gaat bekijken hoe die compensatie voor de jongere generatie wordt gefinancierd.

Pensioentegoed opnemen laat op zich wachten

Er komt een onderzoek naar de gevolgen voor de dekkingsgraad wanneer deelnemers ineens een groot bedrag mogen opnemen.

​​​

 

​Veelgestelde vragen algemeen

Is de kans op verlaging nu kleiner?

​Dat was wel de bedoeling van het pensioenakkoord, maar helaas wordt die kans op dit moment juist steeds groter. Dit komt door de strengere rekenregels die direct na het pensioenakkoord van kracht werden. 

En daarnaast komt het door de snel dalende rente waardoor de financiële positie van PFZW snel verslechtert. 

Er is een reële kans dat de pensioenen al in 2020 en wellicht opnieuw in 2021 moeten worden verlaagd en dat daarbij de premie omhoog gaat. 

Als de actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 onder de 94% is, moeten de pensioenen verlaagd worden. 

Lees meer over het verlagen van de pensioenen​​​​​

Wie gaan er het meest van merken?

​Bent u nu 63 of 64 jaar? Dan gaat u op korte termijn het meest merken van het akkoord. Uw AOW kan 8 tot 11 maanden eerder ingaan dan tot nu toe bekend was. Als u nu 61 jaar of jonger bent, zult u merken dat uw AOW-leeftijd ook bij het nieuwe akkoord zal stijgen. Wel minder snel dan nu.​

 
  
 

 Veelgestelde vragen over pensioen aanvragen

Ik heb mijn pensioen op mijn AOW-datum aangevraagd met een ingangsdatum voor 1 januari 2020. Verandert er nog iets?

​Voor u verandert er niets. U hoeft dus niets te doen.​

Ik ben geboren voor september 1953 en moet nog mijn pensioen aanvragen. Kan dat?

​Ja. U kunt gewoon online uw pensioen aanvragen. Dat doet u via MijnPFZW. Inloggen doet u met uw DigiD.​​​​​

Ik ben geboren tussen september en november 1953. Wanneer kan ik mijn pensioen aanvragen?

U kunt uw pensioen aanvragen nadat u van ons hierover een brief heeft gekregen. Normaal krijgt u deze brief een halfjaar voor uw AOW ingaat. Door het vervroegen van de AOW-leeftijd en de nodige aanpassingen aan onze systemen, krijgt u de brief helaas wat later. U kunt dan meteen uw pensioen op basis van de juiste leeftijd aanvragen.​

Ik wil vervroegd pensioen aanvragen, kan dat nu of moet ik wachten?

Wilt u binnen nu en een halfjaar met vervroegd pensioen? Dan kunt u nu op basis van uw nieuwe AOW-leeftijd online uw pensioen aanvragen. Dit doet u via Mijn pensioenplan. Log in met uw DigiD.​​

Ik heb onlangs vervroegd pensioen aangevraagd. Wat moet ik doen?

U hoeft voorlopig niets te doen. PFZW heeft in uw pensioenberekening nog geen rekening gehouden met uw lagere AOW-leeftijd zoals in het pensioenakkoord is afgesproken. De nieuwe AOW-leeftijden zijn inmiddels in onze systemen verwerkt. We gaan nu aan de slag om de berekening te maken met uw nieuwe AOW-leeftijd. We laten u weten wat dit betekent voor uw pensioenbedrag.​​​​​​​

Ik ontvang vervroegd pensioen. Wat moet ik doen?

​U hoeft voorlopig niets te doen. Het is nog niet duidelijk wat de verandering in uw AOW-leeftijd precies betekent voor uw pensioen. Zodra er meer duidelijk is, informeren wij u direct.​​​

Mijn AOW-leeftijd is vervroegd. Wanneer gaat mijn pensioen van PFZW in?

Uw ouderdomspensioen van PFZW gaat in op dezelfde datum als uw AOW. Dus met de nieuwe AOW-data, gaat uw pensioen van PFZW ook eerder in. Op MijnPFZW ziet u wat uw nieuwe AOW-leeftijd betekent voor uw pensioen bij PFZW. Inloggen doet u met uw DigiD.​
 
 
Pagina voor het laatst bijgewerkt op: 19 september 2019
​​​​​​​​​​​​​​