Bedrijfstakpensioenfonds

Samen sterk

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een bedrijfstakpensioenfonds en dat heeft veel voordelen. Je regelt pensioen samen en je deelt de kosten en risico's met elkaar.

Een bedrijfstakpensioenfonds betekent: minder risico's en lagere kosten dan wanneer je er alleen voor zou staan. Ook de invloed deel je met elkaar. Want bij een bedrijfstakpensioenfonds zijn werknemers en werkgevers samen de baas.

De voordelen van een bedrijfstakpensioenfonds op een rijtje.

1.Gedeelde kosten: een bedrijfstakpensioenfonds is niet commercieel en voert voor een grote groep mensen dezelfde regeling uit. Samen pensioen regelen en beleggen is goedkoper. Wist u dat 1% minder kosten wel 30% meer pensioen kan opleveren? 

2. Gedeelde risico's: een bedrijfstakpensioenfonds belegt een deel van de pensioenpremies. En dat is nodig, want op de lange termijn levert beleggen meer op dan sparen. Beleggen kent risico's, maar is nodig om de pensioenen betaalbaar te houden. De risico's worden verdeeld over een grote groep, over een langere periode en over verschillende generaties.

3. Gedeelde invloed: bij een bedrijfstakpensioenfonds betalen werknemers en werkgevers samen de premie voor het pensioen. In cao-onderhandelingen maken ze samen afspraken over de hoogte van de premie en meestal over de pensioenregeling.

Door beslissingen samen te nemen worden lusten en lasten eerlijk verdeeld. Werkgevers en werknemers zijn samen de baas in het bestuur. Alle belangen zijn zo vertegenwoordigd. Naast het bestuur heeft een bedrijfstakpensioenfonds een deelnemersraad. Werknemers en gepensioneerden praten hierin mee over belangrijke besluiten van het bestuur.