Beleggen in fossiele brandstoffen

De Volkskrant van dinsdag 17 maart besteedde in het artikel 'Pensioenfonds moet uit olie en gas' uitgebreid aandacht aan het beleggen in fossiele brandstoffen (carbon bubble).

 
De carbon bubble is de overwaardering van fossiele brandstofreserves als deze reserves in het kader van het begrenzen van klimaatverandering niet gebruikt kunnen worden. PFZW heeft ongeveer 7,5 % van het vermogen geïnvesteerd in de fossiele brandstoffen: kolen, gas en olie. Gaat PFZW deze brandstoffen nu uitsluiten? 

Statement PFZW

We kiezen ervoor om fossiele brandstoffen (kolen, gas, olie) niet uit te sluiten. Fossiele brandstoffen zijn op dit moment nog nodig voor economische ontwikkeling en we kunnen nog niet zonder deze brandstoffen, denk aan benzine voor uw auto. Wel zien we de noodzaak van een overstap naar duurzame bronnen van energie. We gebruiken onze invloed waar mogelijk om die transitie te realiseren. Daarnaast is klimaatverandering een belangrijk onderwerp bij het ontwikkelen van verschillende beleggingsmodellen.  

Invloed via dialoog met ondernemingen

We voeren de dialoog met ondernemingen die fossiele brandstoffen winnen of energie opwekken uit fossiele brandstoffen. Vooralsnog richten wij zelf onze pijlen op kolen. We vragen aan de mijnbouwers en nutsbedrijven om aan ons te laten zien dat ze de risico’s van de carbon bubble begrijpen en in kaart te brengen wat die risico’s kunnen betekenen voor de ondernemingen op de langere termijn. Natuurlijk vragen we ook te investeren in schonere technieken zoals carbon capture & storage (CCS). We werken hierbij samen met andere beleggers in Europa en de VS. Gezamenlijk kunnen we nog meer bedrijven aanspreken. We steunen aandeelhoudersvoorstellen die ondernemingen opdragen om beter rekening te houden met de effecten van klimaatverandering.  

Dialoog met politiek

We voeren de dialoog met politici en beleidsmakers in Europa en Nederland over het feit dat institutionele beleggers geraakt kunnen worden door de effecten van klimaatverandering. Maar klimaatverandering biedt beleggers ook kansen. Bijvoorbeeld beleggen in oplossingen voor klimaatverandering. We vragen daarbij om eenduidig en stevig beleid voor de lange termijn dat ons helpt om de risico’s beter te beheersen en te kunnen bijdragen aan oplossingen. 

Beleggen in klimaatoplossingen

We beleggen gericht en direct in klimaatoplossingen zoals duurzame energie en cleantech. Zo hebben we aandelen in windmolenparken op land in Nederland en op zee in Engeland. Het percentage dat we hierin beleggen zal de komende jaren flink stijgen. Eind 2013 belegden we zo’n 3% gericht in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Denk daarbij aan waterschaarste, gezondheid, voedselzekerheid en klimaatverandering. We hebben de ambitie om deze beleggingen tot 2020 uit te laten groeien tot 12%. Daarnaast willen we in 2020 de footprint (CO2-uitstoot) van onze beleggingen hebben gehalveerd. Dat staat in ons nieuwe beleggingsbeleid, dat in 2014 is ingegaan.