PFZW stopt met beleggen in hedge funds

​Alle beleggingscategorieën worden beoordeeld op duurzaamheid, complexiteit, kosten en hun bijdrage aan de ambitie van PFZW om pensioenen te indexeren. De hedge fundbeleggingen voldoen niet volledig aan de gestelde criteria. De beleggingen in hedge funds zijn in het afgelopen jaar zo goed als afgebouwd.

Volgens Jan Willem van Oostveen, manager Financieel- en Beleggingsbeleid van PFZW, is complexiteit een belangrijke reden om te stoppen met hedge funds: ‘We hebben in ons nieuwe beleggingsbeleid afgesproken dat beheersbaarheid en begrijpelijkheid meer nadruk krijgen. Een complexe beleggingscategorie als hedge funds past daarom niet meer bij PFZW.’ Ook de hoge kosten die hedge funds met zich meebrengen zijn reden om ermee te stoppen. Hoge kosten zijn alleen te rechtvaardigen als de rendementen ook hoog zijn. Van Oostveen: ‘Bij hedge funds ben je zeker van de hoge kosten, maar onzeker over het rendement.’

Wat zijn hedge funds?

Hedge funds zijn vaak vrij ingewikkelde beleggingen die moeten bijdragen aan een betere spreiding van de risico’s voor beleggers, doordat het rendement ervan relatief onafhankelijk van de financiële markten beweegt. In tegenstelling tot andere beleggingsfondsen mogen hedge funds een groot aantal beleggingsstrategieën gebruiken. Zo kan een hedge fund inspelen op de onderwaardering van een aandeel door dat aandeel te kopen en tegelijkertijd een overgewaardeerd aandeel van bijvoorbeeld een bedrijf uit dezelfde branche te verkopen. Op deze manier bieden hedge funds in theorie een bescherming tegen dalende markten: ze hebben geen opgaande markt nodig om toch rendement te behalen.

Lees het persbericht
Lees over het beleggingsbeleid