Wat is de Instapregeling?
De Instapregeling biedt werkgevers die zich contractueel willen aansluiten bij PFZW, maar de volledige pensioenpremie nog niet kunnen betalen, de mogelijkheid om stapsgewijs in de collectieve pensioenregeling te groeien. De premie gaat dan in stappen omhoog net als de pensioenopbouw van de werknemers. Met de Instapregeling wilde PFZW tegemoet komen aan de wens van sociale partners om de stap naar de collectieve pensioenregeling voor nog te organiseren branches makkelijker te maken. De Instapregeling is opgenomen in bijlage d van het pensioenreglement. 

Waarom stopt PFZW met het aanbieden van de Instapregeling?
In de praktijk wordt er heel weinig gebruik gemaakt van deze regeling. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten van de Instapregeling veel hoger dan voor de collectieve pensioenregeling. De kosten en de baten wegen dus niet tegen elkaar op.

Werkgevers die nu gebruikmaken van de Instapregeling
De werkgevers die nu gebruik maken van de Instapregeling kunnen deze nog gewoon blijven voortzetten. Zij groeien dus in een paar jaar tijd naar het niveau van de collectieve pensioenregeling. Per 1 januari 2020 bieden wij de Instapregeling echter niet meer aan nieuwe werkgevers aan.