Op 18 november is het Wetsvoorstel “Bedrag ineens, RVU en verlofsparen” gepubliceerd. 
Dit wetsvoorstel geeft mensen meer keuzes rondom hun pensioendatum. Zij krijgen de keuze om een beperkt deel van het pensioen op te nemen als bedrag ineens. Daarnaast krijgen zij per 1 januari 2021 meer keuzeruimte om eerder te stoppen met werken, door de aanpassing van de fiscale regels rondom vervroegde uittreding en bovenwettelijk verlof. De wetgever zegt: “In de praktijk zullen sociale partners dankzij dit wetsvoorstel bij bestaande overleggen, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van cao’s, naar verwachting aanvullende afspraken maken over vervroegde uittreding en het benutten van de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof.“

Dit onderwerp raakt zowel u als sociale partner als ons als pensioenfonds. Graag verkennen wij daarom samen met u de kansen die het wetsvoorstel biedt voor het op een gezonde manier afbouwen van de loopbaan van werknemers in onze sector.

Agenda dinsdag 21 januari 2020:
09.30 uur: Inloop
10.00 uur: Start inhoudelijk programma
12.30 uur: Lunch

Locatie:
PGGM, Noordweg-Noord 150, 3704 JG Zeist.

Aanmelden
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar RelatiemanagementSocialePartners@pfzw.nl. Ongeveer een week van te voren ontvangt u een bevestiging van de bijeenkomst en een routebeschrijving.

Wij zien u graag op 21 januari