Het programma

1.       Opening
John Landman, directeur PFZW, bespreekt met u wat er speelt binnen PFZW, waaronder de (totstandkoming van de) internetconsultatie over het wetsvoorstel tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het bredere Pensioenakkoord van juni 2019 en beschrijft de nieuwe regels voor het pensioen dat een werknemer samen met de werkgever opbouwt.

2.       Nieuw pensioenstelsel
Jacques Moors, bestuurslid PFZW, licht de keuze toe van de concept preferentie van het bestuur van PFZW voor het type pensioencontract.

3.       Stakeholdersplan
In aansluiting op het tweede agenda punt laat Karin Bitter, manager beleidszaken PFZW, u zien waar PFZW staat in de route naar een nieuwe pensioenregeling.

4       Governance
Karin Bitter neemt u tot slot mee in de stand van zaken rondom de voorbereidingen van de inrichting van de Commissie Arbeidsvoorwaarden Pensioen (CAP).

Meldt u hier aan: relatiemanagementsocialepartners@pfzw.nl

Ongeveer een week voor de ontbijtsessie ontvangt u de link om deel te nemen.

Tot 10 maart!