Het programma

1. Opening

John Landman, directeur PFZW, heet u welkom en stipt kort een paar actualiteiten aan.

2.  Nieuw pensioenstelsel
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de inhoud van de nieuwe pensioenregeling. We praten u graag bij over de stand van zaken.

3. Duurzaam beleggen
Eind vorig jaar hebben we ons beleid op het gebied van duurzaam beleggen aangescherpt. Zo willen we onder andere de CO2-uitstoot van de portefeuille met beursgenoteerde aandelen, nadat deze eerder al met 50% is gereduceerd, in de komende vijf jaar verder verminderen met 30%. Hoe gaan we dit doen en hoe gaan we om met de ernstigste schenders binnen onze portefeuille? Ook willen we in ons duurzaamheidsbeleid meer aansluiten bij de voorkeuren van deelnemers. Wat zijn die voorkeuren en tegen welke dilemma’s lopen we aan? Tijdens de ontbijtsessie nemen we u mee in de antwoorden op deze en andere vragen en geven wij u een kijkje in de afwegingen die daarmee samenhangen. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar RelatiemanagementSocialePartners@pfzw.nl. Ongeveer een week van te voren ontvangt u een bevestiging van de bijeenkomst met meer informatie. Daarin staat ook onder welke voorwaarden we een fysieke bijeenkomst verstandig en gezond kunnen doen.