Zorgvuldigheid staat voorop

In een brief informeert minister Koolmees de Tweede Kamer over de vertraging. Minister Koolmees zegt hierover in zijn persbericht: “Ik ben altijd blij geweest met het brede draagvlak voor deze grote noodzakelijke hervorming. Het moet goed en zorgvuldig gebeuren. Zeker omdat het zoveel mensen raakt en dit nieuwe stelsel er moet komen voor de komende decennia, staat zorgvuldigheid voorop. Hoewel we de vaart erin houden, wil ik met alle betrokkenen een zorgvuldig proces doorlopen. Ik verwacht het wetsvoorstel begin 2022 bij de Tweede Kamer in te dienen. De Tweede en Eerste Kamer kunnen het voorstel dan zorgvuldig behandelen en betrokken organisaties kunnen zich goed op de aanpassingen voorbereiden. Ik streef ernaar dat de nieuwe pensioenwet dan uiterlijk per 1 januari 2023 inwerking kan treden.”  

Regels voor verlagen van de pensioenen tot ingang nieuwe wet
De minister geeft aan dat met de verschuiving van de ingangsdatum van de nieuwe wet naar 1 januari 2023, ook de inwerkingtreding van het zogenoemde transitie-ftk (kader met rekenregels voor de overgang naar een nieuwe pensioenregeling) verschuift naar 1 januari 2023. Tot die tijd, dus ook in 2022, blijft gelden dat pensioenfondsen de pensioenen niet hoeven te verlagen bij een dekkingsgraad boven de 90%. 

Gevolgen voor PFZW
In de uitwerking van het pensioenakkoord is afgesproken dat sociale partners en pensioenfondsen vier jaar de tijd krijgen om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Daarbij werd toen nog uitgegaan van inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022. Ook bij inwerkingtreding op 1 januari 2023 krijgen partijen maximaal vier jaar de tijd voor de nodige aanpassingen, nu dus tot 1 januari 2027. De minister geeft wel aan dat 1 januari 2026 de streefdatum blijft.  

Ook PFZW en PGGM willen zoveel mogelijk vasthouden aan de oorspronkelijke planning om uiterlijk 1 januari 2026 over te gaan op een nieuwe pensioenregeling. Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe pensioenregeling beter past bij deze tijd en willen daar niet onnodig lang mee wachten. Op dit moment bekijken wij samen of het vasthouden aan de oorspronkelijke planning, gezien de vertraging in de wetgeving, ook haalbaar is.