Waardevolle beleidsinformatie

PFZW heeft samen met het minister van VWS gebouwd aan de ontsluiting van actuele en precieze cijfers over de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de instroom en de uitstroom. Dit levert waardevolle beleidsinformatie op waarmee werkgevers gericht arbeidsmarktbeleid  kunnen ontwikkelen en bijvoorbeeld verzuim en tekorten in de zorg nog gerichter aanpakken. We bieden deze data aan via een abonnement in het hr-dataportaal  voor werkgevers.

Sociale partners die belangstelling hebben voor de betekenis van functiedata kunnen contact opnemen met hun relatiemanager bij PFZW.