Het bestuur neemt begin november, na advies van de Pensioenraad, een definitief besluit over de pensioenpremie 2022. Daarbij kijkt het bestuur of de omstandigheden ten opzichte van eind vorig jaar in die mate zijn veranderd dat er een ander besluit nodig is. Dat ligt echter niet in de lijn der verwachting. Voorlopig kunt u dus uitgaan van een pensioenpremie van 25,8%  per 1 januari 2022. In november informeren wij u over het definitieve premiebesluit. Ook informeren wij u dan over de voorgenomen verbetering van het partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer.