De verzoeken tot waardeoverdracht die wij van oktober 2015 tot nu toe hebben ontvangen, nemen wij eerst in behandeling. Dat zijn ruim 14.000 verzoeken voor inkomende en bijna 5.000 verzoeken voor uitgaande waardeoverdrachten. Na de eerste verwerking van deze verzoeken informeren wij ook deelnemers die geen verzoek hebben ingediend over de mogelijkheid van waardeoverdracht. 

Collectieve waardeoverdracht is helaas nog niet mogelijk. Daarvoor geldt een andere grens. Voor collectieve waardeoverdracht moet de actuele dekkingsgraad minimaal 105% zijn.