Langer geboorteverlof

Op dit moment krijgen partners na de geboorte van een kind twee dagen kraamverlof (geboorteverlof) doorbetaald. De duur van dit geboorteverlof gaat met ingang van 1 januari 2019 van twee naar maximaal vijf dagen. Voor de pensioenopbouw wijzigt er niets. In de huidige situatie ontvangt de werknemer bij twee dagen geboorteverlof ook gewoon zijn salaris. Daarop wordt pensioenpremie ingehouden. Bij verlenging van dit geboorteverlof naar vijf dagen wijzigt dit niet.  

Aanvullend geboorteverlof

Met ingang van 1 juli 2020 introduceert de overheid een aanvullend geboorteverlof. Binnen zes maanden na geboorte van het kind heeft de werknemer het recht om vijf maal de maximale arbeidsduur per week (dus maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof) op te nemen. Tijdens dit aanvullend geboorteverlof heeft de werknemer recht op een uitkering van het UWV. De uitkering bedraagt per dag maximaal 70% van het dagloon. Over dit betaald aanvullend geboorteverlof bouwt de werknemer bij PFZW geen pensioen op. Voor deze periode van aanvullend geboorteverlof kan de werknemer wel de pensioenopbouw vrijwillig voortzetten. Het is dan belangrijk dat hij of zij binnen negen maanden na de ingang van het verlof een vrijwillige voortzetting bij ons aanvraagt. Voor 1 juli 2020 informeren wij alle betrokken partijen (sociale partners, werkgevers en werknemers).