Uiteindelijke keuze

Maar de keuze voor de nieuwe pensioenregeling is uiteindelijk aan sociale partners. Ze maken die keuze in de nieuwe Commissie Arbeidsvoorwaarden Pensioen (CAP), die begin 2022 van start gaat. De CAP kan kiezen tussen twee pensioenregelingen: het relatief meer solidaire nieuwe pensioencontract (ook wel NPC genoemd) of het meer individuele pensioencontract (ook wel WVP genoemd). Sociale partners moeten ook beslissen over het invaren van bestaande pensioenen in de nieuwe regeling. 

Technische uitwerking

Wanneer sociale partners de hoofdkeuzes eenmaal gemaakt hebben, vindt in een iteratief proces tussen de sociale partners en het PFZW-bestuur de nadere invulling en technische uitwerking van de pensioenregeling plaats. Dit proces duurt naar verwachting van 2022 tot het voorjaar van 2023.