Hoofdkeuzes maken

Uw inbreng en die van de andere betrokken branche- en werknemersorganisaties, de ouderenbonden, de pensioenraad en onderzoek onder deelnemers bepalen uiteindelijk de definitieve voorkeur van het bestuur voor een van de twee premieregelingen en het wel of niet invaren van de bestaande pensioenrechten. In de bestuursvergadering van PFZW op 3 juni a.s. wordt die definitieve voorkeur uitgesproken. Op dat moment draagt het bestuur dit over aan de Commissie arbeidsvoorwaarde pensioen (CAP). Dit is een nieuwe commissie met vertegenwoordigers van alle sociale partners die uiteindelijk de definitieve keuzes maakt. De verwachting is dat de CAP per juni 2021 wordt geïnstalleerd.

Technische uitwerking

In een iteratief proces tussen de sociale partners en het bestuur vindt tussen eind 2021 en het voorjaar van 2023 nadere invulling en uitwerking van de pensioenregeling plaats.