Planning

Hoe gaat het nu verder? De inbreng van de betrokken branche- en werknemersorganisaties, de ouderenbonden, de pensioenraad en onderzoek onder deelnemers hebben geleid tot een voorlopige werkhypothese van het PFZW-bestuur. In deze werkhypothese neigt het bestuur naar een voorkeur voor de meer solidaire variant, ofwel de solidaire premieregeling (voorheen 'het nieuwe pensioencontract', NPC), en het invaren van de opgebouwde pensioenen in de nieuwe pensioenregeling.

Sociale partners maken de keuze

Maar de keuze voor de nieuwe pensioenregeling is uiteindelijk aan sociale partners. Ze maken die keuze in de nieuwe Commissie Arbeidsvoorwaarden Pensioen (CAP), die begin 2022 van start gaat. De CAP kan kiezen tussen twee pensioenregelingen: het relatief meer solidaire nieuwe pensioencontract (ook wel de solidaire premieregeling genoemd) of het meer individuele pensioencontract (ook wel de flexibele premieregeling genoemd). Sociale partners moeten ook beslissen over het invaren van bestaande pensioenen in de nieuwe regeling. 

Technische uitwerking

De keuze voor het pensioencontract en het al dan niet invaren zijn dus de eerste twee in een lange rij van nog te maken keuzes. Wanneer sociale partners de hoofdkeuzes eenmaal gemaakt hebben, vindt in een iteratief proces tussen de sociale partners en het PFZW-bestuur de nadere invulling en technische uitwerking van de pensioenregeling plaats. Dit proces duurt naar verwachting van 2022 tot het voorjaar van 2023.

Uitstel wetgeving

Nu de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving is uitgesteld tot 1 januari 2023, moeten alle pensioenfondsen in Nederland uiterlijk op 1 januari 2027 over zijn op een nieuwe pensioenregeling. Eerder was dat nog 1 januari 2026. PFZW is ervan overtuigd dat het nieuwe pensioenstelsel beter past bij deze tijd en zou wanneer dat mogelijk is graag eerder overstappen.