Wat doet PFZW voor u in Den Haag?

Inspraak voor uw belangen

Wouter Thalen, manager Public Affairs PFZW: ‘Om op het juiste moment inspraak te hebben, moet je precies weten wat er speelt en op welke plek. Komen er bijvoorbeeld nieuwe regels voor pensioenen op de agenda? En wat betekent dat voor onze deelnemers? Je moet heel alert zijn en een goed netwerk hebben. We proberen met betrouwbare informatie de juiste mensen te benaderen en te overtuigen. Bijvoorbeeld een beleidsambtenaar, Kamerlid, minister of staatssecretaris. 

Om iets te bereiken, zoek je medestanders, bijvoorbeeld andere pensioenfondsen. Voor een aantal collega’s en mijzelf is dit ons dagelijks werk. Zo heeft de regering, mede dankzij onze inspanningen, het standpunt ingenomen dat belasting op financiële transacties niet voor pensioenfondsen moet gelden. Of zo’n belasting er ooit komt, weten we niet. Maar voor deelnemers scheelt dat nu al vele euro’s in hun pensioen. Het lukt niet altijd om iets voor elkaar te krijgen. De “overkant van de tafel” maakt uiteindelijk zelf de – politieke – afweging.’

Bekijk welke organisaties​ naast PFZW ook uw pensioenbelang behartigen. 

​​​​​