Belangenbehartiging

Wie komen er op voor uw belangen?

​Verschillende organisaties behartigen de belangen van uw pensioen.

De Belangenvereniging Pensioengerechtigden

De Belangenvereniging Pensioengerechtigden (BPP) van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een vereniging die alle pensioengerechtigden van PFZW vertegenwoordigt. Het belangrijkste doel van de BPP is om pensioengerechtigden inspraak en medezeggenschap te geven over het beheer van hun pensioengeld.

Lees meer over de Belangenvereniging Pensioengerechtigden

De Pensioenraad

De Pensioenraad is een belangrijk orgaan binnen de organisatie. Deze raad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De Pensioenraad adviseert het bestuur over zaken als indexering en begroting. Pensioengerechtigden zijn ook vertegenwoordigd in de Pensioenraad.

Lees meer over de Pensioenraad

Werknemersorganisaties

Het bestuur van PFZW bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers -en werkgeversorganisaties. De bestuursleden van de werknemersorganisaties vertegenwoordigen FBZ, FNV Zorg en Welzijn, FNV, NU '91 en CNV Connectief.

Bekijk alle bestuursleden