Belangenvereniging Pensioengerechtigden

​De Belangenvereniging Pensioengerechtigden van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (BPP) is een vereniging die alle pensioengerechtigden van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) vertegenwoordigt.

Het belangrijkste doel van de BPP is om u als pensioengerechtigde inspraak en medezeggenschap te geven over het beheer van uw pensioengeld.

Wat doet BPP voor u?

BPP vertegenwoordigt u in de Pensioenraad van PFZW. In de Pensioenraad valt onder andere de beslissing of uw pensioen dit jaar verhoogd wordt. BPP heeft adviesrecht over besluiten van het fonds tot indexatie en vormt binnen dit orgaan een belangrijk tegenwicht tegen werkgevers– en werknemersorganisaties.

BPP volgt de ontwikkelingen van PFZW op de voet. Als er nieuws is, wordt u daar over geïnformeerd. BPP behartigt ook de individuele belangen van haar leden en werkt samen met andere organisaties van gepensioneerden.

Meer informatie of lid worden: bekijk de website van de BPP