Belangrijke documenten

Welke krijgt u en waarom

​Elk jaar krijgt u een aantal belangrijke documenten over uw pensioen. Hieronder ziet u welke dat kunnen zijn, welke informatie er in staat en wanneer u deze documenten ontvangt.

Belangrijke documenten

Jaaropgave

​Voor wie

Voor iedereen die van ons inkomen ontvangt.

Wat is het?

De jaaropgave is een overzicht van wat u aan pensioen heeft ontvangen in het afgelopen jaar en hoe veel loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet hierop is ingehouden. Dit document heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Wanneer krijg ik het?

De jaaropgave voor uw belastingaangifte over 2018 is eind januari 2019 klaar. Deze kunt u online bekijken en downloaden. Daarvoor gaat u naar MijnPFZW. Wanneer u nog niet bent ingelogd, kunt u dat doen met uw DigiD of gebruikersnaam en wachtwoord. U vindt de jaaropgave bij 'Belastingaangifte' of onder 'Documenten'.

Het ontvangen van de jaaropgave na overlijden

Wij leggen een overlijden vast in onze systemen. Na 2 tot 3 maanden wordt er automatisch een jaaropgave aangemaakt en verstuurd. In januari van het volgend jaar wordt dan geen jaaropgave meer aangemaakt.

​ ​​

Betalingsbericht

​Voor wie

Voor iedereen die inkomen van ons ontvangt. 

Wat is het?

Een betalingsbericht is een overzicht met daarop de hoogte van uw bruto pensioen, de bedragen die worden ingehouden op uw pensioen (loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet) en uw netto pensioen. De betalingsberichten zijn belangrijk, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan er om vragen.​

 

Wanneer krijg ik het?
Het eerste betalingsbericht ontvangt u bij de allereerste betaling van uw pensioen. Daarna ontvangt u het betalingsbericht jaarlijks in januari en als er iets wijzigt in uw pensioen. Blijft het netto bedrag elke maand hetzelfde? Dan ontvangt u geen nieuw betalingsbericht.

 

Waar vind ik het?
U kunt uw betalingsberichten downloaden op MijnPFZW. Log in met uw DigiD of gebruikersnaam en wachtwoord. Vervolgens klikt u op 'Documenten'.

Pensioenoverzicht

​Wat is het?

Het pensioenoverzicht is uw pensioensituatie op 31 december van het voorgaande jaar. Dit is dus een momentopname.

Wanneer krijg ik het?

U ontvangt het uniform pensioenoverzicht in de loop van het jaar.

    ​​​​​