Betaling van uw pensioen

PFZW maakt elke maand uw pensioen over. In mei ontvangt u naast uw pensioen ook uw vakantiegeld. Op deze pagina ziet u wanneer wij uw pensioen overmaken. Ook leest u meer over het wijzigen van uw rekeningnummer, een betalingsbericht en uw jaaropgave.

Betaling van uw pensioen

Wanneer wordt uw pensioen betaald?

Elke maand krijgt u uw pensioen op uw bankrekening overgemaakt. In mei ontvangt u náást uw reguliere pensioenbetaling ook vakantiegeld.

In 2016 ontvangt u uw pensioen uiterlijk op:

 • 21 januari
 • 25 februari
 • 24 maart
 • 22 april
 • 25 mei (pensioen én vakantiegeld)
 • 24 juni
 • 22 juli
 • 25 augustus
 • 23 september
 • 25 oktober
 • 25 november
 • 21 december

 

Vakantiegeld

U krijgt naast uw maandelijkse pensioen ook een keer per jaar vakantiegeld. U krijgt dit elk jaar in mei, samen met uw pensioen. Het vakantiegeld is 8% van uw pensioen van het afgelopen jaar. We gaan hierbij uit van de periode van mei vorig jaar tot en met april dit jaar. Bent u later met pensioen gegaan, dan krijgt u het alleen over die maanden.

Het wijzigen van uw betaalgegevens in MijnPFZW

In MijnPFZW kunt u heel eenvoudig onder andere uw rekeningnummer, uw loonheffingskorting en uw tijdelijke heffingskorting wijzigen. U kunt dit nu direct regelen.

Wijzig uw betaalgegevens

 

Wat is een betalingsbericht?

Een betalingsbericht is een overzicht dat wij u sturen met daarop de hoogte van uw bruto-pensioen, de bedragen die worden ingehouden op uw pensioen (loonheffing en bijdrage zorgverzekeringswet) en uw netto-pensioen.
 
Het eerste betalingsbericht ontvangt u bij de allereerste betaling van uw pensioen. Daarna ontvangt u het betalingsbericht alleen jaarlijks in januari of als er iets wijzigt in uw pensioen.

Bewaar alle betalingsberichten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan er om vragen.​