Minder inkomen door opschuiven AOW

Wat u kunt doen

​Wat kunt u doen als u tijdelijk minder inkomen heeft doordat uw AOW-leeftijd is opgeschoven.

Uw AOW-datum wordt bepaald door de overheid. De Sociale Verzekeringsbank voert dit uit. Hier bekijkt u uw AOW-leeftijd.

Uw PFZW-pensioen anders verdelen

U kunt uw inkomen aanvullen door het pensioen van PFZW anders te verdelen. Hiervoor zijn 3 manieren: 

  1. ​u krijgt eerst minder vervroegd pensioen
  2. u ontvangt vanaf uw AOW-leeftijd minder pensioen
  3. een combinatie van beide

 

Bij het opnieuw verdelen, proberen wij uw vervroegd pensioen zoveel mogelijk gelijk te houden aan wat u nu krijgt.

Opgave opnieuw verdelen pensioen

Wilt u uw pensioen opnieuw verdelen? Vraag dan een opgave hiervoor aan via onderstaande knop. Als u met de opgave akkoord bent, stuurt u deze getekend terug v​oor de maand waarin u 65 jaar wordt.

 

Opgave aanvragen

 

Overbruggingsregeling van de overheid

Een andere optie is de overbruggingsregeling van de overheid. Dit wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wat dat is en wat de voorwaarden zijn, leest u op svb​.nl/obr​.


​​​​​​​​​