Overgang van loon- naar prijsindexatie

Veelgestelde vragen

U heeft in het verleden pensioen opgebouwd bij PFZW. Onlangs ontving u van ons bericht over de manier waarop wij de pensioenen verhogen (indexeren). Hieronder vindt u antwoord op veelgestelde vragen over uw pensioen bij PFZW en de verschillende manieren van indexeren.

 

Vragen en antwoorden over uw bij PFZW opgebouwde pensioen 

  

Hoe hoog is mijn PFZW-pensioen?

Op MijnPFZW kunt u zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. Klik op onderstaande link en log in met uw DigiD.

Bekijk mijn pensioen

Via welke werkgever heb ik dit pensioen opgebouwd?

​Op MijnPFZW vindt u een overzicht van alle periodes waarin u pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dit vindt u als volgt:

  • Ga naar MijnPFZW en log in met uw DigiD.
  • Onderaan de grafiek klikt u op ‘Waar zijn deze cijfers op gebaseerd?’.
  • Vervolgens klikt u op de link ‘Bekijk alle periodes van pensioenopbouw’.

 

Het overzicht dat u dan ziet, kunt u downloaden en printen of opslaan op uw computer.

Kan ik mijn pensioen afkopen?

​Het is mogelijk een laag pensioen af te kopen als u met pensioen gaat. Op dat moment bekijken wij of uw pensioen lager is dan een bepaald bedrag per jaar. Dit noemen wij de afkoopgrens.

De afkoopgrens wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2018 is de afkoopgrens vastgesteld op € 484,09 bruto per jaar (in 2019). Als afkoop mogelijk is, doen wij u een aanbod op het moment dat u met pensioen gaat. U kunt zelf beslissen of u hiervan gebruikmaakt. Is uw pensioen hoger dan de afkoopgrens? Dan kunt u uw pensioen niet afkopen.

Waarom kan ik mijn pensioen niet afkopen voor mijn pensioenleeftijd?

​Bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) kunt u een laag pensioen alleen afkopen op het moment dat u met pensioen gaat. Veel deelnemers die geen pensioen meer opbouwen bij PFZW keren vaak weer terug in de sector. Zij bouwen dan opnieuw pensioen op bij PFZW. Daardoor wordt hun totale pensioen hoger.

Pas als u met pensioen gaat, heeft u volledig inzicht in de hoogte van uw pensioen. U kunt dan dus eigenlijk pas goed kiezen of u uw pensioen wilt afkopen of niet. Daarom heeft PFZW in het reglement opgenomen dat afkoop van pensioen pas mogelijk is op het moment dat het pensioen ingaat.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik geen pensioen meer opbouw bij PFZW?

​Als u buiten de sector zorg en welzijn gaat werken, stopt uw pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Wij blijven uw pensioen gewoon voor u beheren. Het geld blijft staan tot aan uw pensioen. Als PFZW als gevolg van economische ontwikkelingen de pensioenen verhoogt of verlaagt, geldt dat ook voor uw pensioen.

Kan ik mijn opgebouwde pensioen bij PFZW meenemen naar mijn huidige pensioenregeling?

Bouwt u via een nieuwe werkgever pensioen op in een nieuwe pensioenregeling? Dan kunt u uw opgebouwde pensioen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) overdragen. U vraagt deze waardeoverdracht aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Na ontvangst van uw aanvraag, vraagt uw nieuwe uitvoerder de gegevens bij ons op. Daarna ontvangt u van hen een offerte. Hierin leest u wat u terugkrijgt voor de waarde van uw pensioen bij PFZW. Op basis van deze offerte kunt u beslissen of u kiest voor waardeoverdracht of niet.

Wilt u weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij PFZW? Ga dan naar MijnPFZW via onderstaande link. Inloggen doet u met uw DigiD.

Bekijk mijn pensioen

 
  

Vragen en antwoorden over loon- en prijsindexatie  

 

Waarom is PFZW overgegaan van loon- naar prijsindexatie?

Bij het aanpassen van uw pensioen kijken we voortaan naar de ontwikkeling van de prijzen in plaats van de ontwikkeling van de lonen. De prijs van de producten bepaalt hoeveel u kunt kopen van uw pensioen. Daarom sluit deze keuze beter aan op de dagelijkse praktijk en loopt uw pensioen beter in de pas.

Vanaf wanneer gaat de overgang naar prijsindexatie in?

Onze ambitie tot 2017 was om de pensioenen geheel of gedeeltelijk mee te laten stijgen met de loonontwikkeling in de sector. Sinds 2017 is het onze ambitie de pensioenen geheel of gedeeltelijk mee te laten stijgen met de prijsontwikkeling.

Wij besluiten elk jaar of dat ook kan. In november 2018 bekeken we op basis van de dekkingsgraad of de pensioenen in 2019, geheel of gedeeltelijk, kunnen meestijgen met de prijsontwikkeling in 2018. Daarvoor moet genoeg financiële ruimte zijn. Deze ruimte was er de afgelopen jaren niet en ook de komende jaren zal indexatie naar verwachting helaas niet mogelijk zijn.

​Heeft deze overgang invloed op wel of niet indexeren?

PFZW had tot 2017 de ambitie om de pensioenen jaarlijks te verhogen met de gemiddelde loonstijging in de sector zorg en welzijn. De haalbaarheid van deze ambitie staat onder druk. We hebben al een aantal jaren op rij de pensioenen niet kunnen verhogen.

De overgang van loon- naar prijsindexatie zorgt er naar verwachting voor dat we iets eerder volledig kunnen indexeren, waardoor we op lange termijn iets hogere pensioenen kunnen realiseren. Dit heeft te maken met de rekenregels van de toezichthouder De Nederlandsche Bank en is een maatregel voor de langere termijn.

Met de huidige dekkingsgraad van PFZW is indexeren namelijk nog niet in zicht. Het gaat helaas, ook met prijsindexatie, waarschijnlijk nog jaren duren voordat we (gedeeltelijk) kunnen indexeren.

Het volgen van welke indexatie (loon of prijs) zou tot een hoger pensioen hebben geleid?

Op de lange termijn liggen de loon- en de prijsontwikkeling dicht bij elkaar. De ontwikkeling in de afgelopen jaren tot aan 2017 staat in onderstaande tabel. De loonstijging heeft betrekking op de sector zorg en welzijn.

​Datum ​Loonstijging ​Prijsstijging
​01-01-2016 ​0,68% ​0,60%
​01-01-2015 ​0,48% ​1,00%
​01-01-2014 ​1,88% ​2,50%
​01-01-2013 ​1,67% ​2,50%
​01-01-2012 1,43%​ ​2,30%
​01-01-2011 ​1,56% ​1,30%
​01-01-2010 ​2,85% ​1,20%
​01-01-2009 ​3,67% ​2,50%
​01-01-2008 ​1,82% ​1,60%
​01-01-2007 ​1,86% ​1,20%