Van loon- naar prijsindexatie

Veelgestelde vragen

U heeft recht op een deel van het pensioen dat uw ex-partner heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Hieronder vindt u antwoord op veelgestelde vragen over het PFZW-pensioen van uw ex-partner en de verschillende manieren van indexeren.

​Vragen en antwoorden over PFZW-pensioen van uw ex-partner

Ik heb een brief van PFZW voor mijn ex-partner ontvangen, wat moet ik hiermee doen?

Het kan zijn dat het juiste adres van uw ex-partner niet bij ons bekend is en dat de brief naar u is gestuurd. Is het niet mogelijk de brief aan uw ex-partner te geven? Stuur dan de brief retour. U doet dit als volgt:

  • Streep uw adres op de envelop door
  • Schrijf naast het adres  ‘adres onbekend, retour afzender’.
  • Gooi de brief ongefrankeerd in de brievenbus.

Wij geven uw adres nooit door aan uw ex-partner.

Ik heb afstand gedaan van mijn recht op een deel van het pensioen van mijn ex-partner, maar heb toch een brief gekregen. Wat moet ik doen?

Het recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner, noemen wij bijzonder partnerpensioen. Er kunnen bij bijzonder partnerpensioen twee situaties spelen:

  1. U heeft afstand gedaan van het bijzonder partnerpensioen en dit is ook bij ons bekend. In dat geval heeft u daar een bevestiging van gekregen en mag u de brief als niet verzonden beschouwen.
  2. U heeft afstand gedaan van het bijzonder partnerpensioen, maar dit is nog niet bij ons bekend. In dat geval heeft u nooit een bevestiging ontvangen. Uw ex-partner en u kunnen afstand van bijzonder partnerpensioen geregeld hebben in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. In dat geval stuurt u ons een kopie van deze documenten. U kunt ook gebruikmaken van het formulier ‘Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen’. Dit formulier ondertekent u samen met uw ex-partner en stuurt u naar ons op.


Meer informatie over scheiden en pensioen

 

Vragen en antwoorden over loon- en prijsindexatie

Waarom is PFZW overgegaan van loon- naar prijsindexatie?

Bij het aanpassen van uw pensioen kijken we voortaan naar de ontwikkeling van de prijzen in plaats van de ontwikkeling van de lonen. De prijs van de producten bepaalt hoeveel u kunt kopen van uw pensioen. Daarom sluit deze keuze beter aan op de dagelijkse praktijk en loopt uw pensioen beter in de pas.

Vanaf wanneer gaat de overgang naar prijsindexatie in?

Onze ambitie tot 2017 was om de pensioenen geheel of gedeeltelijk mee te laten stijgen met de loonontwikkeling in de sector. Sinds 2017 is het onze ambitie de pensioenen geheel of gedeeltelijk mee te laten stijgen met de prijsontwikkeling.

Wij besluiten elk jaar of dat ook kan. In november 2018 bekeken we op basis van de dekkingsgraad of de pensioenen in 2019, geheel of gedeeltelijk, kunnen meestijgen met de prijsontwikkeling in 2018. Daarvoor moet genoeg financiële ruimte zijn. Deze ruimte was er de afgelopen jaren niet en ook de komende jaren zal indexatie naar verwachting helaas niet mogelijk zijn.

​Heeft deze overgang invloed op wel of niet indexeren?

PFZW had tot 2017 de ambitie om de pensioenen jaarlijks te verhogen met de gemiddelde loonstijging in de sector zorg en welzijn. De haalbaarheid van deze ambitie staat onder druk. We hebben al een aantal jaren op rij de pensioenen niet kunnen verhogen.

De overgang van loon- naar prijsindexatie zorgt er naar verwachting voor dat we iets eerder volledig kunnen indexeren, waardoor we op lange termijn iets hogere pensioenen kunnen realiseren. Dit heeft te maken met de rekenregels van de toezichthouder De Nederlandsche Bank en is een maatregel voor de langere termijn.

Met de huidige dekkingsgraad van PFZW is indexeren namelijk nog niet in zicht. Het gaat helaas, ook met prijsindexatie, waarschijnlijk nog jaren duren voordat we (gedeeltelijk) kunnen indexeren.

Het volgen van welke indexatie (loon of prijs) zou tot een hoger pensioen hebben geleid?

Op de lange termijn liggen de loon- en de prijsontwikkeling dicht bij elkaar. De ontwikkeling in de afgelopen jaren tot aan 2017 staat in onderstaande tabel. De loonstijging heeft betrekking op de sector zorg en welzijn.

​Datum ​Loonstijging ​Prijsstijging
​01-01-2016 ​0,68% ​0,60%
​01-01-2015 ​0,48% ​1,00%
​01-01-2014 ​1,88% ​2,50%
​01-01-2013 ​1,67% ​2,50%
​01-01-2012 1,43%​ ​2,30%
​01-01-2011 ​1,56% ​1,30%
​01-01-2010 ​2,85% ​1,20%
​01-01-2009 ​3,67% ​2,50%
​01-01-2008 ​1,82% ​1,60%
​01-01-2007 ​1,86% ​1,20%