Groeit uw pensioen?

Hoe indexering werkt

Het leven wordt (bijna) elk jaar een beetje duurder doordat de prijzen van boodschappen, wonen, zorg en andere uitgaven stijgen. Om met  die stijgende prijzen in de pas te blijven lopen, moet ook uw inkomen groeien. Werknemers krijgen daarom, als het financieel mogelijk is, in veel gevallen een jaarlijkse loonsverhoging. Voor gepensioneerden geldt dat de overheid de AOW-uitkering jaarlijks laat meestijgen met de prijzen.   

 

Ook PFZW wil graag de pensioenen laten meegroeien met de stijgende prijzen (tot en met 2016 golden de lonen in de sector zorg en welzijn als maatstaf). Dat kan alleen als er voldoende reserves zijn. Daarvoor gelden strenge wettelijke regels. Sinds de financiële crisis in 2008 zijn de reserves onvoldoende. Daardoor kon PFZW de pensioenen de afgelopen jaren niet laten groeien. Na 2008 zijn de pensioenen alleen in 2010 en 2014 een klein beetje verhoogd.  

 

Ook de komende jaren verwachten we dat het niet lukt om de pensioenen te verhogen. Pas wanneer PFZW 12 maanden lang een gemiddelde dekkingsgraad heeft van meer dan 110%, mogen we de pensioenen deels laten meegroeien met de stijgende prijzen. Pas bij een  dekkingsgraad van iets meer dan 124% kunnen we uw pensioen volledig laten meegroeien. 

Naar de dekkingsgraad

Hoeveel geld u nodig heeft wanneer u met pensioen bent, kunt u het best zelf inschatten. Het is daarom goed regelmatig - alleen of samen met uw partner - te kijken naar de verwachte uitgaven en het inkomen dat u later ontvangt. Sites als MijnPFZW.nl en Mijnpensioenoverzicht.nl kunnen hierbij helpen. 

Naar MijnPFZW
Naar Mijnpensioenoverzicht

In de tabel hieronder ziet u wanneer uw pensioen de afgelopen jaren wel en niet verhoogd is. Tot en met 2016 gebruikten we voor een eventuele verhoging de loonstijging als maatstaf. Vanaf 2017 kijken we naar de prijsstijging van september tot september.

​Datum Verhoging/
indexering​
Ambitie van PFZW

Prijsontwikkeling
heel kalenderjaar

​01-01-2019 ​0,00% ​1,90% ​nog niet bekend
​01-01-2018 ​0,00% ​1,50% ​1,40%
​01-01-2017 ​0,00% ​1,29% ​0,30%
​01-01-2016 ​0,00% ​0,68% ​0,60%
01-01-2015 ​0,00% ​0,48% ​1,00%
01-01-2014 0,94%​ 1,88%​ 2,50%​
01-01-2013 0,00%​ 1,67%​ 2,50%​
​01-01-2012 ​0,00% ​1,43% ​2,30%
​01-01-2011 ​0,00% ​1,56% ​1,30%
​01-01-2010 ​0,72% ​2,85% ​1,20%
​01-01-2009 ​0,00% ​3,67% ​2,50%
​01-01-2008 ​1,82% ​1,82% ​1,60%

Van loon- naar prijsindexatie

Zoals hierboven aangegeven, hebben wij de ambitie de pensioenen geheel of gedeeltijk mee te laten stijgen met de prijzen. Hier leest u meer over deze ambitie.

Waarom is PFZW overgegaan van loon- naar prijsindexatie?

​Bij het aanpassen van uw pensioen kijken we voortaan naar de ontwikkeling van de prijzen in plaats van de ontwikkeling van de lonen. De prijs van de producten bepaalt hoeveel u kunt kopen van uw pensioen. Daarom sluit deze keuze beter aan op de dagelijkse praktijk en loopt uw pensioen beter in de pas.

Heeft deze overgang invloed op wel of niet indexeren?

​PFZW had tot 2017 de ambitie om de pensioenen jaarlijks te verhogen met de gemiddelde loonstijging in de sector zorg en welzijn. De haalbaarheid van deze ambitie staat onder druk. We hebben al een aantal jaren op rij de pensioenen niet kunnen verhogen.

De overgang  van  loon- naar prijsindexatie zorgt er naar verwachting voor dat we iets eerder volledig kunnen indexeren, waardoor we op lange termijn iets hogere pensioenen kunnen realiseren. Dit heeft te maken met de rekenregels van de toezichthouder De Nederlandsche Bank en is een maatregel voor de langere termijn.

Met de huidige dekkingsgraad van PFZW is indexeren namelijk nog niet in zicht. Het gaat helaas, ook met prijsindexatie,  waarschijnlijk nog jaren duren voordat we (gedeeltelijk) kunnen indexeren.