Inhoudingen

Uw nettopensioen

​Over uw pensioen betaalt u minder inhoudingen dan over uw salaris. Lees hier om welke inhoudingen het gaat.

Wat zijn de inhoudingen?

Loonheffing

Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting die op u pensioen worden ingehouden. De premies volksverzekering zijn wettelijke verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Deze bestaan uit Algemene ouderdomswet, algemene nabestaandenwet en wet langdurige zorg.

Loonheffingskorting

​Loonheffingskorting is een korting die u krijgt op de loonbelasting en premie volksverzekeringen. U betaalt dus minder belasting als u de loonheffingskorting laat toepassen.

Slechts één werkgever of uitkeringsinstantie mag de loonheffingskorting verrekenen.

Gebruikelijk is dat de instantie die in het grootste deel van uw pensioen voorziet, de loonheffingskorting verrekent. Is uw AOW het grootste gedeelte van uw pensioen? Dan is het in de meeste gevallen het voordeligst de SVB de loonheffingskorting toe te laten passen.

Geef aan ons door of u wilt dat wij uw loonheffingskorting wel of niet verrekenen. Dit regelt u online in MijnPFZW.

Pas de loonheffingskorting aan in MijnPFZW

Woont u in het buitenland?
Door een wetswijziging heeft u als u in het buitenland woont vanaf 2019 niet altijd recht op loonheffingskorting. Past PFZW de loonheffingskorting toe? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van de ingehouden loonheffing, maar wel op de verdragsbijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). Als u ook in aanmerking wilt komen voor loonheffingskorting op de loonheffing, regelt u dit zelf met de Belastingdienst. Voor meer informatie gaat u naar de website van de Belastingdienst

​​

Bijdrage zorgverzekering

In Nederland is er een basisverzekering voor iedereen, ook als u met pensioen bent.

De bijdrage voor uw zorgverzekering bestaat uit twee delen:

  • de inkomensafhankelijke bijdrage. Dit is de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) die vroeger op uw salarisstrook stond. Nu houden wij deze automatisch in op uw pensioen. Hoeveel dat is, leest u hieronder.
  • het andere deel van de premie betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar. Deze bijdrage is afhankelijk van het zorgpakket dat u kiest.

Hoeveel houden wij in?
Voor een zorgverzekering in Nederland wordt in 2019 5,70% ingehouden op uw bruto jaarinkomen. Dit percentage wordt elk jaar door de overheid bepaald. U betaalt maximaal € 265,65 per maand, want over uw bruto jaarinkomen boven € 55.927,- wordt geen bijdrage ingehouden.

Woont u in het buitenland?

Wanneer u in het in het buitenland woont heeft dit gevolgen voor uw pensioen.

Vul de vragen in en lees meer over verhuizen naar het buitenland

Uw nettopensioen in 2019

Of uw nettopensioen er in 2019 op voor- of achteruit gaat, verschilt per situatie. Dit heeft te maken met leeftijd, brutopensioen en of er loonheffingskorting wordt toegepast.

Uitleg over uw nettopensioen in 2019

Download uw betalingsbericht

U kunt uw betalingsbericht nu al downloaden van MijnPFZW. Log in met uw DigiD. Heeft u gekozen voor al uw pensioeninformatie per post, dan ontvangt u uw betalingsbericht in week 4 van 2019.

​​