Uw nettopensioen in 2018

Welke inhoudingen doen wij op uw pensioen?

Hoeveel pensioen u in 2018 krijgt, hangt af van een aantal factoren. Uw leeftijd, brutopensioen en loonheffingskorting spelen hierbij een rol. Of uw nettopensioen er op voor- of achteruit gaat, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 
PFZW is wettelijk verplicht inhoudingen op uw pensioen te doen. De inhoudingen bestaan uit de loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet. Het bedrag dat na de inhoudingen overblijft, is uw netto-PFZW-pensioen.

Wat is loonheffing? 

Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting die op u pensioen worden ingehouden. De premies volksverzekering zijn wettelijke verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Deze bestaan uit Algemene ouderdomswet, algemene nabestaandenwet en wet langdurige zorg.  

Wat is bijdrage Zorgverzekeringswet? 

In Nederland is er een basiszorgverzekering voor iedereen. Ook als u met pensioen bent. U bent verplicht hieraan deel te nemen. De bijdrage voor de zorgverzekering bestaat uit twee delen:
  1. de inkomensafhankelijke bijdrage. Dit is de bijdrage Zorgverzekeringswet die u terug kunt vinden op uw jaaropgave. Deze bijdrage houden wij maandelijks in op uw pensioen en dragen wij af aan de Belastingdienst.
  2. het andere deel van de bijdrage betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar. Deze bijdrage is afhankelijk van het zorgpakket dat u kiest. 

 

In 2018 is de bijdrage Zorgverzekeringswet 5,65 % van uw bruto jaarinkomen. U betaalt maximaal € 257,14 per maand, want over uw bruto jaarinkomen boven € 54.614 wordt geen bijdrage ingehouden.

Woont u in het buitenland?

Als u in het buitenland woont, gelden andere inhoudingen op uw pensioen.