Uw nettopensioen in 2019

Wat wij inhouden op uw pensioen

Hoeveel pensioen u in 2019 krijgt, hangt af van een aantal factoren. Uw leeftijd, brutopensioen en loonheffingskorting spelen hierbij een rol. Of uw nettopensioen er op voor- of achteruit gaat, hangt af van uw persoonlijke situatie.

PFZW is wettelijk verplicht inhoudingen op uw pensioen te doen. De inhoudingen bestaan uit de loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet. Het bedrag dat na de inhoudingen overblijft, is uw netto-PFZW-pensioen.

Wat is loonheffing?

Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting die op u pensioen worden ingehouden. De premies volksverzekeringen zijn wettelijke verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Deze bestaan uit Algemene ouderdomswet, Algemene nabestaandenwet en Wet langdurige zorg.

Wat is bijdrage Zorgverzekeringswet?

In Nederland is er een basiszorgverzekering voor iedereen. Ook als u met pensioen bent. U bent verplicht hieraan deel te nemen. De bijdrage voor de zorgverzekering bestaat uit twee delen:

  1. de inkomensafhankelijke bijdrage. Dit is de bijdrage Zorgverzekeringswet die u terug kunt vinden op uw jaaropgave. Deze bijdrage houden wij maandelijks in op uw pensioen en dragen wij af aan de Belastingdienst.
  2. het andere deel van de bijdrage betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar. Deze bijdrage is afhankelijk van het zorgpakket dat u kiest.

 

In 2019 is de bijdrage Zorgverzekeringswet 5,70% van uw brutojaarinkomen.

Woont u in het buitenland?

Door een wetswijziging heeft u als u in het buitenland woont vanaf 2019 niet altijd recht op loonheffingskorting. Past PFZW de loonheffingskorting toe? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van de ingehouden loonheffing, maar wel op de verdragsbijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). Als u ook in aanmerking wilt komen voor loonheffingskorting op de loonheffing, regelt u dit zelf met de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst​.

Meer informatie over pensioen en wonen in het buitenland vindt u hier.​​