Wonen in het buitenland

Als u in het buitenland woont, heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Daarbij maakt het verschil of u in een land binnen of buiten de Europese Gemeenschap woont.

1. U woont in een land binnen de Europese Gemeenschap

Uw adreswijziging of nieuw postadres geeft u zelf aan ons door omdat wij deze niet automatisch ontvangen. Geef uw adres door via MijnPFZW. Uiteraard kunt u uw adreswijziging ook nog steeds schriftelijk of per e-mail doorgeven. Vermeld hierbij dan ook uw klantnummer of geboortedatum.

Check op MijnPFZW of uw wijziging gelukt is. Log eenvoudig en veilig in met uw DigiD.

Kijk of uw wijziging is gelukt

Bankgegevens doorgeven

Geef uw IBAN-nummer (International Bank Account Number) en de Swift-code (BIC) van uw bank aan ons door. Kijk hiervoor op uw bankafschrift of vraag deze op bij uw bank.

Belastingen en uw pensioen ontvangen in het buitenland

Bekijk wat de invloed is van de belastingen op uw pensioen als u verhuist naar het buitenland. Voor de Belastingdienst bent u een 'niet-ingezetene'. Hiermee houden wij rekening met het betalen van de loonheffing. Als u belasting moet betalen in het land waar u woont, dan loopt u risico dat u dubbel belasting betaalt. U kunt bij de Belastingdienst vaak volledige of gedeeltelijke vrijstelling krijgen voor de loonbelasting. Voor uw aanvraag gebruikt u het loonheffingsnummer van PFZW: 40.98.730.L01 en download u het aanvraagformulier van de website van de Belastingdienst.

Belastingverdrag met Duitsland
Woont u in Duitsland en ontvangt u een Nederlands pensioen van meer dan € 15.000 (inclusief lijfrente en AOW)? Dan betaalt u hierover belasting in Nederland en niet in Duitsland. PFZW houdt belasting in op uw pensioen. De belastingtarieven in Nederland zijn hoger dan in Duitsland.  Daarom heeft Nederland gezorgd voor een overgangsmaatregel.

Meer informatie over het nieuwe belastingverdrag vindt u op de site van de Belastingdienst.

Inkomensafhankelijke bijdrage

De inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering houden wij niet in op uw bruto pensioen omdat deze vervalt als u naar het buitenland verhuist. Tenzij wij daar opdracht toe krijgen van het CAK.

Volksverzekeringen AOW en Anw

U kiest zelf voor het blijven doorbetalen van de premie voor Volksverzekeringen als AOW en Anw. U valt in het buitenland niet onder de Nederlandse Volksverzekeringen. Om die reden houden wij geen premies in op uw pensioen. U kunt er voor kiezen om deze verzekeringen wel te blijven betalen. Dit doet u via de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Grensarbeider

U bent een grensarbeider als u in Duitsland of België woont, in Nederland werkt en nog geen AOW ontvangt. Wij houden dan loonbelasting, premies, Volksverzekeringen en premie Zorgverzekeringen in.

2. U woont in een land buiten de Europese Gemeenschap

Uw adreswijziging of nieuw postadres geeft u zelf aan ons door omdat wij deze niet automatisch ontvangen. Geef uw adres door via MijnPFZW. Uiteraard kunt u uw adreswijziging ook nog steeds schriftelijk of per e-mail doorgeven. Vermeld hierbij dan ook uw klantnummer of geboortedatum. Check op MijnPFZW of uw wijziging gelukt is. Log eenvoudig en veilig in met uw DigiD. 

Kijk of uw wijziging is gelukt 

Open een bankrekening in Nederland

U kunt een bankrekening in Nederland openen om uw pensioen te ontvangen. U ontvangt dan uw pensioen iedere maand zonder extra kosten en u beschikt met uw bankpas eerder over uw pensioen.

Check de kosten van het uitbetalen van pensioen

Bij elke pensioenbetaling naar landen buiten de Europese Gemeenschap brengen wij kosten in rekening. Daar komen nog kosten bij die in het buitenland gemaakt worden. Deze kosten verschillen per bank en per land, wij hebben hier geen invloed op.

Belastingen en uw pensioen ontvangen in het buitenland

Bekijk wat de invloed is van de belastingen op uw pensioen als u verhuist naar het buitenland. Voor de Belastingdienst bent u een 'niet-ingezetene'. Hiermee houden wij rekening met het betalen van de loonheffing. Als u belasting moet betalen in het land waar u woont, dan loopt u risico dat u dubbel belasting betaalt. U kunt bij de Belastingdienst vaak volledige of gedeeltelijke vrijstelling krijgen voor de loonbelasting. Voor uw aanvraag gebruikt u het loonheffingsnummer van PFZW: 40.98.730.L01 en download u het aanvraagformulier van de website van de Belastingdienst.

Inkomensafhankelijke bijdrage

De inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering houden wij niet in op uw bruto pensioen. De inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering vervalt als u verhuist naar een land buiten de Europese Unie.

Volksverzekeringen AOW en Anw

U kiest zelf voor het blijven doorbetalen van de premie voor Volksverzekeringen als AOW en Anw. U valt in het buitenland niet onder de Nederlandse Volksverzekeringen. Om die reden houden wij geen premies in op uw pensioen. U kunt er voor kiezen om deze verzekeringen wel te blijven betalen. Dit doet u via de website van de Sociale Verzekeringsbank.

3. U woont in Duitsland

Woont u in Duitsland en ontvangt u een Nederlands pensioen van meer dan €15.000 (inclusief lijfrente en AOW)? Dan betaalt u hierover belasting in Nederland en niet in Duitsland.

Lees meer over het belastingverdrag met Duitsland

​​​​