Uw pensioen in 2019

Prijzen stijgen, uw pensioen stijgt niet mee

Uw pensioen blijft gelijk in 2019. Wij vinden het vervelend voor u dat wij uw pensioen ook dit jaar niet kunnen verhogen. Want het leven wordt wel elk jaar duurder. PFZW staat er financieel nog niet goed genoeg voor om uw pensioen te laten meegroeien met de stijgende prijzen. Dat heet indexeren.

Wat betekent dit voor u?

Uw bruto pensioen van PFZW blijft in 2019 gelijk. Het netto bedrag dat u maandelijks op uw bankrekening ontvangt, kan wel veranderen. Dat komt door de belasting en premie Zorgverzekering die u over uw pensioen betaalt. De overheid stelt de hoogte daarvan elk jaar vast. U vindt uw nieuwe maandbedrag in uw betalingsbericht van januari 2019.

Uw pensioen in de toekomst

We verwachten dat uw pensioen ook de komende jaren niet kan meestijgen met de prijzen. Volgens de wettelijke regels van de overheid hebben wij onvoldoende geld in kas om de pensioenen van nu en de toekomst te kunnen betalen. Als de positie van PFZW verslechtert, moeten wij zelfs extra maatregelen nemen. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan het verlagen van de pensioenen of het verhogen van de premie voor werkgevers en werkenden. U leest hier alles over op pfzw.nl/herstelplan.

Wanneer verhogen?

PFZW mag van de overheid de pensioenen gedeeltelijk mee laten stijgen met de prijzen als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is. Dat betekent dat er € 1,10 in kas moet zijn voor elke euro die wij betalen aan uw pensioen. Pas bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 130% mogen wij uw pensioen volledig laten meestijgen met de prijzen.

Beleidsdekkingsgraad boven 100%

De economie trekt aan en de financiële positie van PFZW is het afgelopen jaar wat verbeterd. Zo kwam de beleidsdekkingsgraad in 2018 voor het eerst sinds jaren boven de 100%. We hebben nog wel een lange weg te gaan. We zijn daarbij onder andere afhankelijk van de stand van de rente. Die kunnen wij niet beïnvloeden, maar wij kunnen wel scherp op de kosten letten en zo goed mogelijk proberen te beleggen. Daar doen wij alles aan.

Overzicht indexatie 2014-2018

Sinds 2017 is het onze ambitie om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijsontwikkeling. Daarbij volgen we de consumentenprijsindex gemeten over de periode van september ten opzichte van september van het jaar daarvoor (voor 2018: 1,9%). Tot 2017 was het onze ambitie om de loonontwikkeling in de sector te volgen. PFZW beslist elk jaar of indexatie mogelijk is. We verwachten uw pensioen de komende jaren regelmatig niet of niet volledig te kunnen verhogen.

​Datum Verhoging/
indexering​
Ambitie van PFZW

Prijsontwikkeling

​01-01-2018 ​0,00% ​1,50% ​1,40%
​01-01-2017 ​0,00% ​1,29% ​0,30%
​01-01-2016 ​0,00% ​0,68% ​0,60%
01-01-2015 ​0,00% ​0,48% ​1,00%
01-01-2014 0,94%​ 1,88%​ 2,50%​