Uw pensioen in 2020

Uw pensioen gaat niet omhoog

Wij vinden het v​ervelend voor u dat wij uw pensioen ook komend jaar niet kunnen verhogen. Want het leven wordt wel duurder. PFZW staat er volgens de huidige regels financieel nog niet goed genoeg voor om uw pensioen te laten meegroeien met de stijgende prijzen. Dit heet indexeren. 


Wat betekent dit voor u? 

Uw bruto pensioen blijft in 2020 gelijk aan dat van 2019. Het netto bedrag dat u maandelijks op uw bankrekening ontvangt, kan wel veranderen. Dat komt door de belasting en premie Zorgverzekering die u over uw pensioen betaalt. De overheid stelt de hoogte daarvan elk jaar vast. U vindt uw nieuwe maandbedrag in uw betalingsbericht van januari 2020. 


Uw pensioen in de toekomst 

We verwachten dat uw pensioen ook de komende jaren niet kan meestijgen met de prijzen. Volgens de huidige regels hebben wij daarvoor onvoldoende geld in kas. In het nieuwe pensioenstelsel, dat nog wordt uitgewerkt, is het de bedoeling dat de pensioenen meer gaan meebewegen met de economie. Wat dit precies voor uw pensioen betekent, wordt duidelijk in de loop van 2020. 


Wanneer wel verhogen? 

PFZW mag volgens de huidige regels de pensioenen gedeeltelijk mee laten stijgen met de prijzen als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is. Dat betekent dat er € 1,10 in kas moet zijn voor elke euro die wij betalen aan uw pensioen. Pas bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 125% mogen wij uw pensioen volledig laten meestijgen met de prijzen. 


Het nieuwe pensioenstelsel 

Op weg naar het nieuwe pensioenstelsel zijn er nog veel dingen onduidelijk. PFZW is blij dat de minister Koolmees nu een jaar rust creëert rondom dit onderwerp, zodat het pensioenakkoord goed kan worden uitgewerkt. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen en wat deze voor uw pensioen betekenen. 


Voorwaardelijkheidsverklaring en overzicht indexatie 2015 – 2019 

Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. Om dat mogelijk te maken wil PFZW de pensioenen jaarlijks verhogen. Dit heet indexering. Vanaf 2017 is het onze ambitie om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijsontwikkeling volgens de consumentenprijsindex gemeten over de periode van september ten opzichte van september van het jaar daarvoor (over 2019: 2,6%). Tot 2017 was het onze ambitie om de loonontwikkeling in de sector te volgen. Wij besluiten elk jaar of er kan worden geïndexeerd. Er moet namelijk wel genoeg financiële ruimte zijn. Deze ruimte was er het afgelopen jaar niet. Uw pensioen wordt per 1 januari 2020 dus helaas niet verhoogd.​Datum Verhoging/
indexering​
Ambitie van PFZW

Prijsontwikkeling

​01-01-2019 ​0,00% ​1,9% ​1,7%
​01-01-2018 ​0,00% ​1,5% ​1,4%
​01-01-2017 ​0,00% ​1,29% ​0,3%
01-01-2016 ​0,00% ​0,68% ​0,60%
​01-01-2015 0,00%​ 0,48%​ 1,0%​

​​​​Wij verwachten uw pensioen de komende jaren regelmatig niet of niet volledig te kunnen verhogen. Daarnaast is er helaas nog steeds een kans dat wij de pensioenen moeten verlagen. ​​

​​​​​​