Vrijwillige voortzetting bij IVA uitkering

​Als u recht heeft op premievrije pensioenopbouw tijdens uw IVA-uitkering bouwt u voor 75% van uw salaris pensioen op. Wilt u toch volledig pensioen opbouwen? U kunt op eigen kosten tot 100% van uw salaris pensioen opbouwen via vrijwillige voortzetting.

Voorwaarden

  • Uw IVA-uitkering gaat in op of na 1 juli 2011 en
  • U heeft op of na 1 juli 2011 recht op premievrije pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn en
  • U moet binnen negen maanden na ontvangst van de brief, waarin vermeld wordt dat u recht heeft op premievrije pensioenopbouw, een offerte voor vrijwillige voortzetting aanvragen.  

Wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid

Als uw IVA-uitkering wijzigt, wordt uw vrijwillige voortzetting per dezelfde datum naar verhouding aangepast. Geef wijzigingen daarom altijd door! 

Beëindiging van de mate van arbeidsongeschiktheid

Als uw IVA-uitkering wordt beëindigd, wordt uw vrijwillige voortzetting per dezelfde datum beëindigd.

Lees meer over Vrijwillige Voortzetting