Vrijwillige voortzetting bij WGA uitkering

​Er zijn twee vormen van vrijwillige voortzetting 

Als u een WGA-uitkering ontvangt en recht heeft op premievrije pensioenopbouw kunt u bij onderstaande situaties een vrijwillige voortzetting afsluiten:
  • vrijwillige voortzetting bij salarisdaling tijdens premievrije pensioenopbouw
  • vrijwillige voortzetting over het werkloosheidsdeel van uw loongerelateerde WGA-uitkering
U kunt beide soorten vrijwillige voortzetting apart, maar ook samen afsluiten.

 

Bij salarisdaling tijdens premievrije pensioenopbouw

​Als u recht heeft op premievrije pensioenopbouw tijdens uw WGA-uitkering bouwt u maximaal 75% pensioen op. De eerste twee maanden heeft u 75% pensioenopbouw, daarna bouwt u 70% pensioen op bij volledige arbeidsongeschiktheid. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is uw pensioenopbouw naar verhouding. Wilt u toch volledig pensioen opbouwen? U kunt op eigen kosten tot 100% van uw salaris pensioen opbouwen via vrijwillige voortzetting. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is ook de vrijwillige voortzettingnaar verhouding.

Voorwaarde: aanvragen binnen 9 maanden

Als u vrijwillig uw pensioen wilt voortzetten, moet u binnen negen maanden na ontvangst van de brief, waarin vermeld wordt dat u recht heeft op premievrije pensioenopbouw, een offerte voor vrijwillige voortzetting aanvragen

Wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid 

Als uw WGA-uitkering wijzigt, wijzigt uw vrijwillige voortzettingook per dezelfde datum. De vrijwillige voortzetting wordt naar verhouding aangepast. Geef wijzigingen dus altijd door!

Beëindiging van de WGA-uitkering

Als uw WGA-uitkering wordt beëindigd, wordt uw vrijwillige voortzetting per dezelfde datum beëindigd.

Lees meer over vrijwillige voortzetting

Over het werkloosheidsdeel van uw loongerelateerde WGA-uitkering

Als u tijdens uw loongerelateerde WGA-uitkering uw restverdiencapaciteit niet of niet volledig benut is er sprake van een werkloosheidsdeel. Uw restverdiencapaciteit wordt vastgesteld door UWV. Voor het werkloosheidsdeel heeft u geen recht op premievrije pensioenopbouw. Door uw restverdiencapaciteit wordt een fictieve arbeidsongeschiktheidsklasse vastgesteld, waarop uw premievrije pensioenopbouw wordt gebaseerd. Wilt u over uw werkloosheidsdeel wel pensioenopbouw? U kunt op eigen kosten voor het werkloosheidsdeel een vrijwillige voortzetting afsluiten.

Voorbeeld 

U bent volledig arbeidsongeschikt. UWV heeft een restverdiencapaciteit vastgesteld van 40%. U benut dit niet of gedeeltelijk. Hierdoor heeft u recht op een premievrije pensioenopbouw van 60% in plaats van 100%. Voor maximaal 40% kunt u op eigen kosten een vrijwillige voortzetting afsluiten. Hierdoor heeft u wel een premievrije pensioenopbouw van 100%. 

Voorwaarde: aanvragen binnen 9 maanden

Als u vrijwillig uw pensioen wilt voortzetten, moet u binnen negen maanden na ontvangst van de brief, waarin vermeld wordt dat u recht heeft op premievrije pensioenopbouw, een offerte voor vrijwillige voortzetting aanvragen

Wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid: 

Er kunnen zich bij een wijziging van de mate arbeidsongeschiktheid drie situaties voordoen: 

  1. Uw restverdiencapaciteit wijzigt, waardoor ook uw premievrije pensioenopbouw wijzigt. Uw vrijwillige voortzetting wordt per dezelfde datum naar verhouding aangepast.
  2. Er is geen sprake meer van restverdiencapaciteit. Uw vrijwillige voortzetting wordt beëindigd.
  3. Door een wijziging van uw WGA-uitkering is er sprake van restverdiencapaciteit. Vanaf de wijziging kunt een offerte voor vrijwillige voortzetting aanvragen. U kunt binnen zes maanden na verzending van de brief, waarin de wijziging van uw premievrije pensioenopbouw vermeld wordt, een offerte aanvragen.

Beëindiging van de mate van arbeidsongeschiktheid: 

Als uw WGA-uitkering wordt beëindigd, wordt uw vrijwillige voortzetting per dezelfde datum beëindigd.

Lees meer over vrijwillige voortzetting