Als uw ex-partner is afgemeld

Na samenwonen met samenlevingsovereenkomst

Als u samenwoont met een samenlevingsovereenkomst en uit elkaar gaat, heeft dit gevolgen voor het partnerpensioen dat uw ex-partner ontvangt.

Wat gebeurt er nadat uw ex-partner is afgemeld?

Het partnerpensioen dat u tijdens uw relatie opbouwde, blijft aan uw ex-partner toegewezen. Als u overlijdt ontvangt uw ex-partner dit partnerpensioen. Omdat u uit elkaar bent, heeft dit nu 'bijzonder partnerpensioen'.

Relatie 
Onder relatie verstaan we: de periode dat u samenwoonde met samenlevingsovereenkomst en uw ex-partner bij PFZW aangemeld was.
 

Afstand doen
Uw ex-partner kan afstand doen van bijzonder partnerpensioen, bijvoorbeeld zodat uw eventuele nieuwe partner dit deel kan ontvangen. Afstand doen van het partnerpensioen is een keuze van uw ex-partner.

Meer over afstand doen van bijzonder partnerpensioen

Meld u ex-partner af

Heeft u uw ex-partner nog niet afgemeld? Doe dat dan in uw MijnPFZW profiel.​