Wat is de Toekomstverkenner?

De Toekomstverkenner is een (gratis) online tool die uw medewerkers in 15 minuten inzicht geeft in hun totale financiële situatie. Een medewerker logt in met zijn/haar DigiD en zijn gegevens worden veilig opgehaald bij de Belastingdienst, het UWV en Mijnpensioenoverzicht. Vervolgens krijgt uw medewerker een overzicht van zijn huidige en toekomstige situatie, wat helpt bij het maken van keuzes over onder andere eerder stoppen met werken of minder werken.

Voor wie interessant?

De Toekomstverkenner is vooral interessant voor medewerkers die een eerste beeld willen wat het effect is van verschillende scenario’s op hun financiële situatie. Juist voor hen biedt de tool een goed inzicht.

Hoe werkt de Toekomstverkenner?

Zowel PME pensioenfonds als PFZW maken gebruik van de Toekomstverkenner. Op 9 oktober is een online event geweest om toe te lichten:

  • Hoe de Toekomstverkenner werkt;
  • Wat het verschil is met andere pensioenplanners;
  • Hoe u met de tool uw medewerkers kunt ondersteunen en adviseren bij pensioenvragen;

Kijk nu via de volgende video het event terug en ervaar zelf hoe de Toekomstverkenner werkt en wat de voordelen zijn voor uw medewerkers.