Inhoud van de workshop

1. Datagedreven HR

  • Wat is datagedreven HR en wat kunt u ermee?
  • Hoe kunt u een start maken met datagedreven werken binnen HR?
  • Hoe kan PFZW hier in ondersteunen? 

2. Oefenen en zelf doen

  • Aan de hand van een casus werken met PFZW HR-dataportaal.

3. Kennis delen met deelnemers van andere organisaties uit de sector

Aanmelden voor de workshop

PFZW organiseert de volgende workshop op woensdag 10 november. U kunt zich nu aanmelden.

Kosten: € 150 excl. btw
Tijd: 10:00 - 13:00 uur 
Locatie: Online via Microsoft Teams

Online Workshop

Op dit moment gaan we er vanuit dat de workshops digitaal worden aangeboden. We gebruiken hiervoor Microsoft Teams. Ook als uw organisatie geen gebruik maakt van Microsoft Teams kunt u deelnemen aan de workshop.

Mochten de richtlijnen vanuit het RIVM in de loop van 2021 aanleiding bieden om fysieke bijeenkomsten te houden, dan zal de workshop fysiek worden aangeboden bij PGGM in Zeist. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dit communiceren. 

Wanneer wordt de workshop aangeboden?

De workshop Datagedreven HR wordt in 2021 aangeboden op de volgende data:

  • 10 november van 10.00u tot 13.00 uur

 

Wat is datagedreven HR?

Kort gezegd  bent u met datagedreven HR in staat om mens-gerelateerde organisatievraagstukken te identificeren en te analyseren. Met datagedreven HR kunnen HR-professionals data verzamelen, analyseren en combineren om vervolgens tot nieuwe, bruikbare inzichten te komen. Zulke informatie leidt tot betere besluitvorming omdat zij vaak gebaseerd is op objectieve data in plaats van op intuïtie of onderbuikgevoel alleen.

Zo maakt HR beter onderbouwde beslissingen en stelt u zich als HR-professional echt als business partner op.

Voor wie is de workshop interessant?
  • HR -professionals die een start willen maken met datagedreven HR.

Bent u benieuwd of de workshop datagedreven HR iets voor u kan betekenen? U krijgt voorafgaand aan de workshop een digitale quickscan. Op basis hiervan bekijken we of de workshop een toegevoegde waarde voor u kan zijn. Heeft u eerder vragen? Neem dan contact op met datadiensten@pfzw.nl.

Waarom is HR-analytics belangrijk?

Datagedreven beslissingen

De afgelopen jaren zijn steeds meer bedrijfsonderdelen in de zorg ‘datagedreven’. Beslissingen nemen we niet meer alleen op basis van onderbuikgevoel, maar met behulp van objectieve data.
Wanneer een organisatie gebruik maakt van data-analyse, neemt de kwaliteit en waarde van beslissingen toe. Het biedt het management objectieve handvatten voor het bepalen van de richting en de strategie. De beste beslissingen zijn gebaseerd op een combinatie van objectieve data en de menselijke interpretatie ervan.

Met datagedreven HR maken organisaties beter geïnformeerd en onderbouwd keuzes, op allerlei verschillende aandachtsgebieden. Voorbeelden binnen HR zijn recruitment, talentontwikkeling, strategische personeelsplanning, verzuim en personeelsbehoud.

HR-data

Met de komst van HR-informatiesystemen is steeds meer informatie over medewerkers beschikbaar gekomen. Ook als pensioenfonds heeft PFZW veel gegevens van de deelnemers (uw medewerkers en oud-medewerkers). Al die gegevens bieden de mogelijkheid tot het ontdekken van patronen en trends. PFZW heeft hiervoor een portaal ontwikkeld. Kijk op pfzw.nl/hr-dataportaal voor meer informatie over het HR-dataportaal.

Wie geven de workshop Datagedreven HR?

De workshop datagedreven HR is een co-creatie van PFZW en Sjoerd Broekman, health data scientist.