Inhoud van de workshop

1. Leren, inspireren en discussiëren

  • Wat is HR-analytics en wat kunt u ermee?
  • Wat is het verschil tussen HR-metrics en HR-analytics? 
  • Het proces van data-analyse
  • Ethische en privacyaspecten rondom HR-analytics

2. Oefenen en zelf doen

  • De vraag achterhalen
  • Conclusies trekken uit tabellen en grafieken
  • Verbanden versus causaliteit

3. Kennis delen met deelnemers van andere organisaties uit de sector en leer van hun ervaringen

Wanneer wordt de workshop aangeboden?

De workshop HR-analytics wordt niet meer aangeboden in 2020.

Bent u geïnteresseerd om een workshop HR-analytics te volgen in 2021? Mail dan naar datacenter@pfzw.nl. We houden u op de hoogte van nieuwe data in 2021.

Wat is datagedreven HR?

Met HR-metrics en HR-analytics bent u in staat om het gedrag van medewerkers inzichtelijk te maken, te verklaren en te voorspellen. Daarmee maakt u ook de impact van medewerkers op toekomstig gedrag en andere bedrijfsresultaten inzichtelijk, toetsbaar en meetbaar.

Zo maakt HR beter onderbouwde beslissingen en stelt u zich als HR-adviseur echt als business partner op.

Voor wie is de workshop interessant?

De workshop is gericht op:

  • HR-managers
  • HR-adviseurs
  • Beleidsadviseurs
Waarom is HR-analytics belangrijk?

Datagedreven beslissingen

De afgelopen jaren zijn steeds meer bedrijfsonderdelen in de zorg ‘datagedreven’. Beslissingen nemen we niet meer alleen op basis van onderbuikgevoel, maar met behulp van objectieve data.

Met HR-analytics maken organisaties beter geïnformeerd en onderbouwd keuzes, op allerlei verschillende aandachtsgebieden. Voorbeelden binnen HR zijn recruitment, talentontwikkeling, strategische personeelsplanning en personeelsbehoud.

HR-data

Met de komst van HR-informatiesystemen is steeds meer informatie over medewerkers beschikbaar gekomen. Ook als pensioenfonds heeft PFZW veel gegevens van de deelnemers (uw medewerkers en oud-medewerkers). Al die gegevens bieden de mogelijkheid tot het ontdekken van patronen en trends.

Wanneer een organisatie gebruik maakt van data-analyse, neemt de kwaliteit en waarde van beslissingen toe. Het biedt het management objectieve handvaten voor het bepalen van de richting en de strategie. De beste beslissingen zijn gebaseerd op een combinatie van objectieve data en de menselijke interpretatie ervan.