Het centrale thema van deze bijeenkomst

Peter wil u graag inspireren om contact te maken met de maatschappij en op zoek te gaan naar het gesprek, de zienswijze van de burgers, de behoeftes en angsten. En deze kennis vervolgens mee te nemen in de beleidsvorming en besturing.

Dit kunt u verwachten

Eva Kuit

Peter Borgdorff

Locatie

Flint Theater, Coninckstraat 60, Amersfoort

Flint is het Theaterhart van Amersfoort, een plek waar passie voor theater, verbondenheid en een bijzondere belevenis centraal staan.

Corona-proof
Deze bijzondere tijd vraagt om extra oplettendheid. De locatie is corona-proof en voldoet uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM. Wij houden de ontwikkelingen rondom corona nauwlettend in de gaten. Past de overheid de maatregelen aan? Dan passen wij de bijeenkomst aan. 

Programma

14.00 - 14.30 uur:    Ontvangst en activiteit op de locatie
14.30 - 14.45 uur:    Opening door moderator Eva Kuit
14.45 - 14.55 uur:    Film met terugblikken
14.55 - 15.30 uur:    Een mini-college door Frank Peters rondom reputatiemanagement en integer leiderschap. Frank geeft een andere kijk op reputatie
15.30 - 15.40 uur:    Terugkoppeling activiteit intro

15.40 uur:    Pauze

16.00 uur:   Harry Hummels over agapè en in welke mate dit binnen de pensioensector een rol kan spelen. Presentatie van de uitkomsten van het onderzoek dat hij op dit vlak voor PFZW heeft gedaan. 
16.30 uur: Peter Borgdorff zelf aan het woord
16.45 uur: Afsluiting met Cabaret De Gemeentereiniging
17.00 uur: Borrel

Meer informatie
Of heeft u een specifieke vraag? Stuur dan een bericht naar eengoedgesprek@pfzw.nl