Premieverhoging in twee stappen

  • Per 1 januari 2021 gaat de premie met 1,5 procentpunt omhoog van 23,5% naar 25,0%. 
  • Per 1 januari 2022 gaat de premie met 0,8 procentpunt omhoog naar 25,8%.

In de cao is opgenomen welk deel van de pensioenpremie u als werkgever betaalt en welk deel de medewerker. 

  • De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk.

Huidige pensioenpremie onvoldoende

De lage rente waarmee we wettelijk moeten rekenen, zorgt ervoor dat de financiële positie van PFZW niet goed is. Gezien de huidige economische omstandigheden verwachten we bovendien op de lange termijn een lager rendement te behalen dan waar we eerder mee rekenden. Die twee zaken maken een premieverhoging noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen. 

Informatie voor uw medewerkers

Om u te helpen uw medewerkers te informeren over de premieverhoging, hebben wij voor u een ‘toolkit’ samengesteld. Hierin vindt u:

  • een nieuwsbericht voor uw intranet of interne nieuwsbrief
  • veelgestelde vragen en antwoorden
  • voorbeeldberekeningen, zodat u en uw medewerkers kunnen zien welke gevolgen de premieverhoging heeft voor het netto salaris.

Premie en pensioen in de toekomst

Dit is de eerste premieverhoging voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen sinds 8 jaar. PFZW doet er alles aan om de premie zo stabiel mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door scherp te zijn op de uitvoeringskosten. Maar we blijven ook afhankelijk van externe economische factoren en opgelegde rekenregels over bijvoorbeeld het verwachte rendement. 

Waarschijnlijk geen pensioenverlaging in 2021

Wij verwachten de pensioenen in 2021 niet te hoeven verlagen. De dekkingsgraad eind 2020 was volgens de eerste berekeningen ruim 91% en daarmee boven de ondergrens van 90% die minister Koolmees heeft vastgesteld als grens waaronder er moet worden verlaagd.