Hulp bij uw administratie

Wijzigingen en correcties achteraf doorgeven

Met de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) wisselen organisaties en pensioenfondsen volautomatisch pensioengegevens uit op basis van de salarisadministratie. Lever uw pensioengegevens van een bepaalde maand en de wijzigingen hierover binnen tien kalenderdagen van de volgende maand aan. Wilt u achteraf iets corrigeren? Dat kan. Lees hoe het werkt.

Welke wijzigingen geef ik door?

De volgende wijzigingen geeft u na elke maand (binnen tien kalenderdagen) door aan PFZW via uw salarispakket:

Een medewerker:

Hoe geef ik deze wijzigingen door?

1. Wijzigingen doorgeven 

Wijzigingen verwerkt u direct in uw salarispakket. Vóór de tiende van de volgende maand verzendt u wijzigingen (en alle andere pensioengegevens) via de UPA-aanlevering naar ons. PFZW verwerkt uw wijzigingen automatisch.

Heeft u vragen over het doorvoeren van wijzigingen in uw salarispakket? Neem dan contact op met de leverancier van uw salarispakket.

2. Uw ingezonden gegevens achteraf corrigeren

Als u achteraf gegevens wilt corrigeren, dan doet u dit via uw salarispakket. Corrigeer per medewerker de gegevens in de periode(n) waar het om gaat en verzend deze opnieuw via een UPA-aanlevering.

Meer hulp bij uw administratie