Partnerpensioen in opbouw verhoogd

Bij PFZW was het partnerpensioen voor de helft verzekerd op risicobasis. De andere helft van het partnerpensioen werd opgebouwd door de medewerker. Deze verhouding is veranderd. Het opbouwpercentage van het partnerpensioen stijgt vanaf 2022 van 0,625% naar 1,05%. Daardoor is op de pensioendatum een hoger partnerpensioen opgebouwd. De risicodekking daalt naar 0,2%. De totale dekking voor de actieve deelnemers blijft hiermee 1,25% per jaar.

Levensloopregeling geëindigd

De levensloopregeling is geëindigd per 1 januari 2022. Vanaf 1 januari is het voor de medewerker niet meer mogelijk om levensloopverlof op te nemen of het tegoed om te zetten in pensioen.

Overgangsregeling VPL uitgewerkt

De overgangsregeling compensatie Flexpensioen VPL is uitgewerkt. De VPL-regeling was een overgangsregeling als compensatie voor het afschaffen van VUT en prepensioen. Voor PFZW was dat het Flexpensioen. Deze compensatie werd toegekend aan  medewerkers die ononderbroken waren aangesloten bij PFZW van 31 december 1998 tot 1 januari 2021 of tot de eerste dag van de maand waarin de medewerker 55 jaar werd.