Extra inkomen belangrijke reden 
De meeste deelnemers aan het onderzoek werken tussen 20 en 36 uur per week. En de meerderheid (3 op de 5) is hier tevreden over. Toch geeft 1 op de 8 aan (iets) meer te willen werken als de werkgever deze keuze zou bieden. Het gemiddeld aantal extra uren ligt tussen de 5-6 uur per week. 

Als belangrijkste reden wordt het extra inkomen genoemd (71%). Daarnaast geeft bijna 25% aan dat de inhoud van het werk en de contacten met cliënten/patiënten redenen zijn om meer uren te willen werken. Ook meer structuur en stabiliteit worden vaak genoemd, bijvoorbeeld in de vorm van een duidelijk rooster en vaste werkzaamheden. 

Vooral interesse bij jongeren en ouderen 
Uit het onderzoek blijkt dat twee groepen eruit springen. Zo willen jongeren die of nog thuis of alleenstaand wonen met of zonder kinderen graag extra inkomen. Terwijl ouderen de inhoud van het werk en het extra contact met cliënten vooral belangrijk vinden. 

Ook vraag naar goede balans tussen werk en privé  
Daarnaast is er ook een groep die aangeeft juist minder te willen werken. En hoewel een kwart aangeeft minder te willen werken, is het aantal uren dat men minder wil werken beperkt: 1-2 uur per week. Deze uren wil men vooral inzetten om een goede balans te houden tussen werk en privé en de zorg voor kinderen of naasten.