Samen pensioen opbouwen

Wij vinden dat mensen die de wereld beter maken, een goede oude dag verdienen. Daarom zorgen wij voor een goed pensioen. Dit pensioenstelsel is collectief en solidair. Met z’n allen delen we de kosten, risico's en invloed. Dit heeft vier voordelen.

1. Voor iedereen

Voor een collectieve pensioenregeling zoals die van PFZW geldt: samen staat u sterker. Iedereen doet mee in de pensioenregeling. Of u nou jong, oud, gezond of arbeidsongeschikt bent. Onze regeling is solidair. Dit betekent dat we samen de lusten én de lasten dragen.

2. Lagere kosten

Het is goedkoper samen pensioen te regelen en te beleggen. Hierdoor houden we de kosten zo laag mogelijk. Wist u dat 1% minder kosten tot wel 30% meer pensioen kan opleveren? Een pensioenfonds heeft een aantal voordelen. Zo hoeft een pensioenfonds niet samen te werken met dure tussenpersonen. Omdat de pensioenregeling voor iedereen gelijk is, zijn de kosten ook lager. Ook is winst maken geen doel voor fondsen zoals PFZW.  We hoeven dus geen aandeelhouders tevreden te houden.

3. Risico's delen

Gaat het slecht met de economie? Dan kan het pensioenfonds een tekort tijdelijk opvangen. Dat tekort wordt weer goedgemaakt in betere tijden. Zo nemen we het gemiddelde van de vette en de magere jaren.

We delen ook persoonlijke risico’s. Bijvoorbeeld het risico op overlijden en arbeidsongeschiktheid. Maar ook de kosten van een langer leven dan verwacht. Jongeren profiteren van het rendement op het pensioenvermogen van ouderen. En ouderen profiteren van de mogelijkheid van jongeren om meer risico te kunnen nemen.

4. Samen beslissen

Vertegenwoordigers van gepensioneerden, werkgevers- en werknemersorganisaties bepalen in het pensioenfondsbestuur samen hoe het pensioen eruit moet zien. Werknemers en werkgevers betalen ook samen de premie. De individuele werknemer en werkgever heeft via deze kanalen indirecte invloed. Bij elke beslissing kijken we altijd zorgvuldig naar de gevolgen voor alle (leeftijds)groepen en zorgen we voor evenwichtige positieve of negatieve effecten.

Naast het bestuur hebben we een pensioenraad. Deze bestaat uit werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Zij praten hierin mee over belangrijke besluiten van het pensioenfondsbestuur.