Formulieren

​Hier vindt u alle aanvraag- en wijzigingsformulieren. Met deze formulieren kunt u zaken direct zelf regelen.

Er zijn 2 soorten formulieren:

  1. Online formulieren, die kunt u insturen via MijnPFZW. Inloggen doet u met uw DigiD.
  2. Formulieren als pdf-bestand. Deze print u en stuurt u naar het adres dat op het formulier staat.

Formulieren per onderwerp

Vraag uw pensioen aan via Mijn pensioenplan in MijnPFZW. Dit doet u op z'n vroegst 6 maanden voor uw gewenste pensioendatum. Wij raden u aan uw pensioen uiterlijk 2 maanden van tevoren aan te vragen. Inloggen doet u met uw DigiD.

Mijn pensioen aanvragen

Bij ontslag kunt u online uw premie berekenen en vrijwillige voortzetting aanvragen. Kies hier uw situatie (log in met uw DigiD):

Wanneer u ontslagen bent, kunt u bescherming bij werkloosheid aanvragen. Dit kost u niets. Hieronder ziet u het formulier dat u nodig heeft.

Heeft u al vrijwillige voortzetting of bescherming bij werkloosheid en wijzigt uw situatie? Gebruik dan één van deze twee formulieren.

Wilt u een machtiging afgeven voor een automatische incasso voor uw vrijwillige voortzetting? Gebruik dan dit formulier.

 

Hier vindt u de formulieren die u nodig heeft om vrijwillige voortzetting of bescherming bij ziekte aan te vragen. 

Heeft u al vrijwillige voortzetting of bescherming bij ziekte en wijzigt uw situatie? Gebruik dan één van deze twee formulieren. 

Wilt u een machtiging afgeven voor een automatische incasso voor uw vrijwillige voortzetting? Gebruik dan dit formulier. 

Wilt u  een offerte aanvragen voor vrijwillige voorzetting tijdens uw verlof?
Offerte vrijwillige voortzetting tijdens verlof online aanvragen

Als u liever uw aanvraag per post doet, gebruik dan dit fomulier: Offerte vrijwillige voortzetting aanvragen (pdf)

Wilt u bescherming bij verlof aanvragen voor tijdens uw verlof? Bescherming bij verlof online aanvragen

Als u liever uw aanvraag per post doet, gebruik dan één van de twee onderstaande formulieren:

Heeft u al vrijwillige voortzetting of bescherming bij verlof en wijzigt uw situatie? Gebruik dan één van deze twee formulieren:

Wilt u een machtiging afgeven voor een automatische incasso voor uw vrijwillige voortzetting? Gebruik dan dit formulier:

Wilt u vrijwillige voortzetting aanvragen terwijl u zelfstandig onderneemt? Gebruik dan dit formulier.

Heeft u al vrijwillige voortzetting en wijzigt uw situatie? Gebruik dan dit formulier.

Wilt u een machtiging afgeven voor een automatische incasso voor uw vrijwillige voortzetting? Gebruik dan dit formulier.

Wilt u vrijwillige voortzetting aanvragen omdat u minder gaat werken? Gebruik dan dit formulier. Let op: dit kan alleen wanneer u minder dan 10 jaar voor uw AOW zit.

Heeft u al vrijwillige voortzetting en wijzigt uw situatie? Gebruik dan dit formulier.

Wilt u een machtiging afgeven voor een automatische incasso voor uw vrijwillige voortzetting? Gebruik dan dit formulier.