“De financiële gezondheid van PFZW verbeterde fors het afgelopen kwartaal. Dit is goed nieuws voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of van pensioen geniet. Deze verbeterde positie werd veroorzaakt door de stijgende rente en resulteerde eind september in een dekkingsgraad van 117,8%. Deze rentestijging had echter ook een nadeel, want leidde tot een negatief effect op het rendement van onze  beleggingen over het derde kwartaal. De peildatum voor indexeren is bij PFZW 30 september. Wat dit precies betekent voor de eventuele verhoging van de pensioenen per januari 2024 maakt PFZW medio november bekend.

In opmaat naar het nieuwe pensioenstelsel is het nóg belangrijker dat onze deelnemers vertrouwen hebben in hun pensioenfonds. We meten dit dan ook continu. En gelukkig blijkt dit vertrouwen hoog te zijn. Afgelopen jaar gaf ruim 50% van de deelnemers aan veel tot zeer veel vertrouwen te hebben in PFZW. We werken er hard aan om dit percentage de komende jaren nog verder te verhogen naar een percentage van 57% in 2030.”  

John Landman
Directeur bestuursbureau PFZW

Resultaten derde kwartaal 2023

  • Beleidsdekkingsgraad: 112,1%
  • Actuele dekkingsgraad: 117,8%
  • Belegd vermogen: € 216,5 miljard
  • Rendement 2023 derde kwartaal: -4,2%
  • Rendement 2023 YTD: -1,2%

    De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het derde kwartaal 2023 gestegen van 111,9% naar 117,8%. De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 111,8% naar 112,1%. De stijging van de actuele dekkingsgraad werd veroorzaakt door de stijging van de rente. Met de beleggingen behaalde PFZW een kwartaalrendement van -4,2%. Het totaal belegd vermogen is daarmee in het derde kwartaal gedaald van € 225 miljard naar € 216,5 miljard.

Archief kwartaalberichten