Kwartaalberichten

Elk kwartaal plaatsen we een overzicht van de actuele financiële positie van PFZW.

“We hadden een mooie start van het nieuwe jaar: per 1 januari konden de pensioenen - de uitkeringen én de opgebouwde pensioenen van mensen die nog werken - met 4,8% omhoog. Het was in 15 maanden tijd de derde verhoging op rij. Ook de rest van het eerste kwartaal verliep financieel voorspoedig, met een rendement van 1,7% op onze beleggingen. In combinatie met een kleine stijging van de rente zorgde dat ervoor dat we er financieel wat beter voor staan dan een paar maanden geleden.
 

Een recente mijlpaal in ons beleggingsbeleid was de verkoop van vrijwel alle fossiele energiebedrijven waarin we nog belegden. Twee jaar lang voerden we intensieve gesprekken en wisselden we brieven uit met deze bedrijven. Onze vraag was helder: zorg voor een beleid én voor acties die geloofwaardig in lijn zijn met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. De meeste bedrijven waar we mee spraken hebben zo’n beleid nog steeds niet. Daarom hebben we afscheid van ze genomen. We beleggen nu alleen nog in energiebedrijven die wél in lijn met Parijs opereren. Het geld dat vrijkomt door de verkoop, investeren we onder meer in de Nederlandse energietransitie. Met een goed rendement voor het pensioen van onze deelnemers én een bijdrage aan een duurzame Nederlandse economie. 

Ondertussen werken we hard door aan de voorbereidingen voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. De sociale partners in de sector hebben in januari definitieve afspraken gemaakt over het nieuwe PFZW-pensioen. Ze kregen voor deze afspraken zeer ruime steun van hun achterbannen. We kunnen dus op volle kracht verder”.

 

Joanne Kellermann
Bestuursvoorzitter PFZW

Resultaten eerste kwartaal 2024

  • Actuele dekkingsgraad: 107,5%
  • Beleidsdekkingsgraad: 111,2%
  • Belegd vermogen: € 242,4 miljard
  • Rendement 2024 eerste kwartaal: 1,7%
  • Rendement 2024 YTD: 1,7%


    De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het eerste kwartaal van 2024 gestegen van 106,3% naar 107,5%. De beleidsdekkingsgraad is gedaald van 112,0% naar 111,2%. De stijging van de actuele dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door het behaalde rendement. Met de beleggingen behaalde PFZW een kwartaalrendement van 1,7%. Het totaal belegd vermogen is daarmee in het eerste kwartaal gestegen van € 237,8 miljard naar € 242,4 miljard.

Archief kwartaalberichten