‘De oorlog in Oekraïne raakt ons niet alleen in het hart, maar ook economisch. De oorlog leidt tot een oplopende rente en onrust op de financiële markten. Dat vertaalde zich in het eerste kwartaal van dit jaar in een negatief rendement van 6,9%. Juist doordat de rente steeg, verbeterde onze dekkingsgraad wel. Onze actuele dekkingsgraad bedroeg eind maart ruim 110%, een niveau dat we in jaren niet gezien hebben. Onze beleidsdekkingsgraad is op dit moment nog onder de 105%. Als die grens wordt gepasseerd, ontstaat mogelijk ruimte om de pensioenen enigszins te verhogen. Dat wil PFZW graag, als dat evenwichtig mogelijk is. Zeker in deze tijd van hoge inflatie is een pensioenverhoging vooral voor gepensioneerden van groot belang. We hopen dan ook op vrede én verder herstel van financiële markten en onze dekkingsgraad.’

Joanne Kellermann
Bestuursvoorzitter van PFZW

Resultaten eerste kwartaal 2022

  • Beleidsdekkingsgraad: 102,7%
  • Actuele dekkingsgraad: 110,2%
  • Belegd vermogen: € 258,2 miljard
  • Rendement 2022 eerste kwartaal: -6,9%
  • Rendement 2022 YTD: -6,9%

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het eerste kwartaal 2022 gestegen van 106,6% naar 110,2%. De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 99,7% naar 102,7%. De stijging van de dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door een stijging van de marktrente. Met de beleggingen behaalde PFZW een kwartaalrendement van -6,9%. Het totaal belegd vermogen is daarmee in eerste kwartaal afgenomen van € 277,5 miljard naar € 258,2 miljard.

Archief kwartaalberichten

2021