‘Hoewel het laatste kwartaal van 2022 relatief rustig was, sluiten we het jaar helaas af met een negatief rendement van 22,2%. Gelukkig beleggen we met een horizon van tientallen jaren, voor vele generaties. Zo kunnen we de risico’s van dit soort schokken samen dragen. En kan iedereen die bij PFZW pensioen opbouwt of ontvangt gerust zijn dat het pensioen nu en in de toekomst maandelijks wordt uitgekeerd. Ook als mensen 120 jaar worden.

Voor een groot deel werd het negatieve rendement veroorzaakt door de sterke rentestijging in 2022. PFZW heeft er in het beleid voor gekozen om via de beleggingen in vastrentende waarden een belangrijk deel van het renterisico af te dekken. Doordat de waarde van deze beleggingen meebeweegt met de waarde van de verplichtingen is PFZW hierdoor minder gevoelig voor renteveranderingen. Bij een stijging van de rente leidt dit echter wel tot een verlies op de beleggingen. Over het jaar 2022 was de bijdrage aan het rendement van deze rente afdekking negatief. Dat verlies begon al vroeg in het jaar, toen de Russische inval in Oekraïne wereldwijd voor onrust op de financiële markten zorgde. De positieve kant van de gestegen rente is dat de waarde van de pensioenverplichtingen daalde en de dekkingsgraad hierdoor steeg.

Ondanks het negatieve rendement, staat PFZW er gemeten volgens de spelregels van het huidige pensioenstelsel financieel beter voor dan een jaar geleden. Bovendien zijn de regels voor de verhoging van pensioen in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel tijdelijk versoepeld. Hierdoor kunnen we deze maand de pensioenen met 6% verhogen. In oktober verhoogden we al met 2,7%. Dat is goed nieuws, want ook voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of ontvangt was het een zwaar jaar. Door de extreem hoge inflatie was het voor steeds meer mensen moeilijk om rond te komen.’

Joanne Kellermann
Bestuursvoorzitter van PFZW

Resultaten vierde kwartaal 2022

  • Beleidsdekkingsgraad: 111,6%
  • Actuele dekkingsgraad: 109,2%
  • Belegd vermogen: € 217,6 miljard
  • Rendement 2022 vierde kwartaal: -0,3%
  • Rendement 2022 YTD: -22,2%


    De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in 2022 gestegen van 106,6% naar 109,2%. De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 99,7% naar 111,6%. De stijging van de dekkingsgraad werd met name veroorzaakt door een stijging van de marktrente. Met de beleggingen behaalde PFZW een jaarrendement van -22,2%. Het totaal belegd vermogen is daarmee in 2022 afgenomen van € 277,5 miljard naar € 217,6 miljard.

 

Archief kwartaalberichten

2022
2021