Voorbeeld

Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we precies evenveel geld in kas als we aan pensioen moeten betalen. Bij een dekkingsgraad van 110% is er voor elke euro die we moeten betalen € 1,10 in kas. 

De dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden

Elke maand berekenen wij de dekkingsgraad. Dat noemen we de actuele dekkingsgraad. Hier ziet u een overzicht van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. 

De actuele dekkingsgraad van augustus 2023 is 114,1%.

Dit is 5,4 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2022.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 3,2 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 4,2 procentpunt gestegen. met 3,1 procentpunt.

De actuele dekkingsgraad van juli 2023 is 114,2%.

Dit is 5,5 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2022.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 3,8 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 3,5 procentpunt gestegen.

 

De actuele dekkingsgraad van juni 2023 is 111,9%.

Dit is 3,2 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2022. 

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 3,9 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 0,8 procentpunt gestegen.

De actuele dekkingsgraad van mei 2023 is 111,5%.

Dit is 2,8 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2022.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 2,5 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 1,5 procentpunt gestegen.

De actuele dekkingsgraad van april 2023 is 110,7%.

Dit is 2,0 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2022.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,9 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 1,1 procentpunt gestegen.

De actuele dekkingsgraad van maart 2023 is 109,5%.

Dit is 0,3 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2022.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,7 procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald, waardoor de voorziening stijgt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 0,7 procentpunt gedaald.

De actuele dekkingsgraad van februari 2023 is 112,8%.

Dit is 3,6 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2022.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 0,4 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 3,7 procentpunt gestegen.

Dit is 0,3 procentpunt lager dan de stand van eind december 2022.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 4,1 procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald, waardoor de voorziening stijgt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 4,1 procentpunt gedaald.

Dit is 2,6 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2021.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 23,6 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 39,9 procentpunt gestegen.

Het bestuur van PFZW heeft besloten per 1 oktober 2022 de pensioenen van alle deelnemers met 2,7% te verhogen. Hierdoor daalt de actuele dekkingsgraad met 3,0 procentpunt. Daarnaast worden de pensioenen van alle deelnemers per 1 januari 2023 nogmaals verhoogd met 6,0%. Hierdoor daalt de actuele dekkingsgraad verder met 6,4%.

Dit is 1,4 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2021.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 18,6 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 32,3 procentpunt gestegen.

Het bestuur van PFZW heeft besloten per 1 oktober 2022 de pensioenen van alle deelnemers met 2,7% te verhogen. Hierdoor daalt de actuele dekkingsgraad met 3,0 procentpunt. Daarnaast worden de pensioenen van alle deelnemers per 1 januari 2023 nogmaals verhoogd met 6,0%. Hierdoor daalt de actuele dekkingsgraad verder met 6,3%.

Dit is 10,2 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2021.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 22,6 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 39,1 procentpunt gestegen.

Het bestuur van PFZW heeft besloten per 1 oktober 2022 de pensioenen van alle deelnemers met 2,7% te verhogen. Hierdoor daalt de actuele dekkingsgraad met 3,1 procentpunt.

Dit is 9,1 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2021.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 23,4 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 36,8 procentpunt gestegen.

Het bestuur van PFZW heeft besloten per 1 oktober 2022 de pensioenen van alle deelnemers met 2,7% te verhogen. Hierdoor daalt de actuele dekkingsgraad met 3,1 procentpunt.

De beleidsdekkingsgraad van augustus 2023 is 111,9%

Het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Pensioenfondsen moeten deze beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexeren), of juist over het verlagen hiervan. 

Indexeren

Per 1 juli 2022 zijn de regels om (gedeeltelijk) te indexeren versoepeld. Pensioenfondsen mogen door deze versoepeling de pensioenen verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger. Dat betekent dat er € 1,05 in kas moet zijn voor elke euro die wij betalen aan uw pensioen. De grens lag voor 1 juli 2022 op 110%. Het bestuur van PFZW heeft besloten per 1 januari 2023 de pensioenen van alle gepensioneerden en de pensioenaanspraken van alle andere deelnemers met 6% te verhogen. Dit komt bovenop de 2,7% pensioenverhoging van 1 oktober 2022.

Pas bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 125% mogen wij uw pensioen volledig laten meestijgen met de prijzen. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend over een gemiddelde van de afgelopen 12 dekkingsgraden.