Dekkingsgraad

De financiële gezondheid van een pensioenfonds wordt weergegeven met de dekkingsgraad. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen aan de ene kant het vermogen van PFZW en aan de andere kant alle pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen.

Voorbeeld

Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we precies evenveel geld in kas als we aan pensioen moeten betalen. Bij een dekkingsgraad van 110% is er voor elke euro die we moeten betalen € 1,10 in kas. 

De dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden

Elke maand berekenen wij de dekkingsgraad. Dat noemen we de actuele dekkingsgraad. Hier ziet u een overzicht van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. 

De actuele dekkingsgraad van mei 2024 is 109,8%.

Dit is 3,7 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2023.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 0,8 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Hierdoor is de actuele dekkingsgraad met 5,9 procentpunt gestegen. Door het tijdsverschil tussen eind 2023 en eind mei 2024 wordt er rente toegevoegd aan de voorziening pensioenverplichtingen. Door de positieve eenjaarsrente per eind 2023 heeft dit een dalend effect op de dekkingsgraad van afgerond 1,5 procentpunt.

De actuele dekkingsgraad van april 2024 is 108,6%.

Dit is 2,5 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2023.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 1,1 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Hierdoor is de actuele dekkingsgraad met 4,7 procentpunt gestegen. Door het tijdsverschil tussen eind 2023 en eind april 2024 wordt er rente toegevoegd aan de voorziening pensioenverplichtingen. Vanwege de positieve eenjaarsrente per eind 2023 heeft dit een dalend effect op de dekkingsgraad van afgerond 1,2 procentpunt.

De actuele dekkingsgraad van maart 2024 is 107,5%.

Dit is 1,2 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2023.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,8 procentpunt. Daarnaast is de rente gelijk gebleven, terwijl er een lichte daling werd verwacht, waardoor de actuele dekkingsgraad met 0,3 procentpunt is gestegen. Door het tijdsverschil tussen eind 2023 en eind maart 2024 wordt er rente toegevoegd aan de voorziening pensioenverplichtingen. Vanwege de positieve eenjaarsrente per eind 2023 heeft dit een dalend effect op de dekkingsgraad van afgerond 0,9 procentpunt.

De actuele dekkingsgraad van februari 2024 is 108,0%.

Dit is 1,7 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2023.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 0,1 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Hierdoor is de actuele dekkingsgraad met 2,4 procentpunt gestegen. Door het tijdsverschil tussen eind 2023 en eind februari 2024 wordt er rente toegevoegd aan de voorziening pensioenverplichtingen. Vanwege de positieve eenjaarsrente per eind 2023 heeft dit een dalend effect op de dekkingsgraad van afgerond 0,6 procentpunt.

De actuele dekkingsgraad van januari 2024 is 106,9%.

Dit is 0,6 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2023.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 0,3 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 1,2 procentpunt gestegen.

De actuele dekkingsgraad van december 2023 is 106,3%.

Dit is 2,4 procentpunt lager dan de stand van eind december 2022.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 9,5 procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald, waardoor de voorziening stijgt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 3,4 procentpunt gedaald.

Het bestuur van PFZW heeft besloten per 1 januari 2024 de pensioenen van alle deelnemers met 4,8% te verhogen. Hierdoor daalt de actuele dekkingsgraad met 5,0 procentpunt.

De actuele dekkingsgraad van november 2023 is 109,5%.

Dit is 0,8 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2022.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 3,7 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 5,0 procentpunt gestegen.

Het bestuur van PFZW heeft besloten per 1 januari 2024 de pensioenen van alle deelnemers met 4,8% te verhogen. Hierdoor daalt de actuele dekkingsgraad met 5,1 procentpunt.

De actuele dekkingsgraad van oktober 2023 is 116,7%.

Dit is 8,0 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2022.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 2,1 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 12,4 procentpunt gestegen.

De actuele dekkingsgraad van september 2023 is 117,8%.

Dit is 9,1 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2022.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 0,7 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 12,0 procentpunt gestegen.

De actuele dekkingsgraad van augustus 2023 is 114,1%.

Dit is 5,4 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2022.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 3,2 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 4,2 procentpunt gestegen. met 3,1 procentpunt.

De actuele dekkingsgraad van juli 2023 is 114,2%.

Dit is 5,5 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2022.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 3,8 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 3,5 procentpunt gestegen.

De actuele dekkingsgraad van juni 2023 is 111,9%.

Dit is 3,2 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2022. 

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 3,9 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 0,8 procentpunt gestegen.

De beleidsdekkingsgraad van mei is 110,9%

Het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Pensioenfondsen moeten deze beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexeren), of juist over het verlagen hiervan. 

Indexeren

Per 1 juli 2022 zijn de regels om (gedeeltelijk) te indexeren versoepeld. Pensioenfondsen mogen door deze versoepeling de pensioenen verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger. Dat betekent dat er € 1,05 in kas moet zijn voor elke euro die wij betalen aan uw pensioen. Het bestuur van PFZW heeft besloten per 1 januari 2024 de pensioenen van alle gepensioneerden en de pensioenaanspraken van alle andere deelnemers met 4,8% te verhogen. 

Pas bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 125% mogen wij uw pensioen volledig laten meestijgen met de prijzen. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend over een gemiddelde van de afgelopen 12 dekkingsgraden.