Voorbeeld

Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we precies evenveel geld in kas als we aan pensioen moeten betalen. Bij een dekkingsgraad van 110% is er voor elke euro die we moeten betalen € 1,10 in kas. 

De dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden

Elke maand berekenen wij de dekkingsgraad. Dat noemen we de actuele dekkingsgraad. Hier ziet u een overzicht van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. 

Juli 2022 111,0%

De actuele dekkingsgraad van juli 2022 is 111,0%.

Dit is 4,4 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2021.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 12,1 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 20,0 procentpunt gestegen.

Juni 2022 113,0%

De actuele dekkingsgraad van juni 2022 is 113,0%.

Dit is 6,4 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2021.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 18,7 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 28,8 procentpunt gestegen.

Het bestuur van PFZW heeft besloten per 1 oktober 2022 de pensioenen van alle deelnemers met 2,7% te verhogen. Hierdoor daalt de actuele dekkingsgraad met 3,0 procentpunt.

Mei 2022 115,6%

De actuele dekkingsgraad van mei 2022 is 115,6%.

Dit is 9,0 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2021.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 14,8 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 24,3 procentpunt gestegen.

April 2022 114,0%

De actuele dekkingsgraad van april 2022 is 114,0%.

Dit is 7,4 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2021.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 12,4 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 20,1 procentpunt gestegen.

.

Maart 2022 110,2%

De actuele dekkingsgraad van maart 2022 is 110,2%.

Dit is 3,6 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2021.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 7,3 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 11,1 procentpunt gestegen.

.

Februari 2022 105,6%

De actuele dekkingsgraad van februari 2022 is 105,6%.

Dit is 1,0 procentpunt lager dan de stand van eind december 2021.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 6,4 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 5,4 procentpunt gestegen.

Januari 2022 103,7%

De actuele dekkingsgraad van januari 2022 is 103,7%.

Dit is 2,9 procentpunt lager dan de stand van eind december 2021.

Een negatief beleggingsrendement zorgt voor een daling van de actuele dekkingsgraad met 2,6 procentpunt. Daarnaast is de rente gedaald, waardoor de voorziening stijgt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 0,3 procentpunt gedaald.

December 2021 106,6%

De actuele dekkingsgraad van december 2021 is 106,6%.

Dit is 14,0 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2020.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 7,7 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 7,3 procentpunt gestegen.

November 2021 101,4%

De actuele dekkingsgraad van november 2021 is 101,4%.

Dit is 8,8 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2020.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 6,9 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 2,6 procentpunt gestegen.

Oktober 2021 101,9%

De actuele dekkingsgraad van oktober 2021 is 101,9%.

Dit is 9,3 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2020.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 5,9 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 4,1 procentpunt gestegen.

September 2021 102,0%

De actuele dekkingsgraad van september 2021 is 102,0%.

Dit is 9,4 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2020.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 3,3 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 6,7 procentpunt gestegen.

Augustus 2021 100,9%

De actuele dekkingsgraad van augustus 2021 is 100,9%.

Dit is 8,3 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2020.

Een positief beleggingsrendement zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 5,6 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen, waardoor de voorziening daalt. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad met 3,2 procentpunt gestegen.

De beleidsdekkingsgraad van juli 2022 is 107,2%.

Het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Pensioenfondsen moeten deze beleidsdekkingsgraad gebruiken bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het al dan niet verhogen van de pensioenen (indexeren), of juist over het verlagen hiervan. 

Indexeren

Per 1 juli 2022 zijn de regels om (gedeeltelijk) te indexeren versoepeld. Pensioenfondsen mogen door deze versoepeling de pensioenen verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger. Dat betekent dat er € 1,05 in kas moet zijn voor elke euro die wij betalen aan uw pensioen. De grens lag voor 1 juli 2022 op 110%. Het bestuur van PFZW heeft besloten per 1 oktober 2022 de pensioenen van alle gepensioneerden en de pensioenaanspraken van alle andere deelnemers met 2,7% te verhogen. Deze verhoging is gebaseerd op de inflatie uit 2021. 

Pas bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 125% mogen wij uw pensioen volledig laten meestijgen met de prijzen. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend over een gemiddelde van de afgelopen 12 dekkingsgraden. 

In het najaar bekijkt het bestuur of het verantwoord en evenwichtig is om in 2023 de pensioenen opnieuw te verhogen. Het bestuur voorziet dat de financiële situatie op dat moment niet voldoende zal zijn om nogmaals maximaal te verhogen.